Voorspellen van mortaliteit bij patienten met VA-ECMO i.v.m. cardiogene shock na CABG

Cardiogene shock is een ernstige complicatie na (electieve) CABG. Indien medicamenteuze therapie onvoldoende blijkt voor het verkrijgen van voldoende cardiac output is mechanische ondersteuning nodig. Een van de mogelijkheden is VA-ECMO. Deze invasieve therapie gaat echter gepaard met forse investeringen van personeel, is duur en zorgt niet zelden voor ernstige bloedingscomplicaties. Een risico-inventarisatie kan behulpzaam zijn bij selectie van patienten voor rescue VA-ECMO na CABG. In deze trial wordt de REMEMBER score beschreven. Deze score maakt gebruik van zes klinische parameters: leeftijd, betrokkenheid van de hoofstam, hoeveelheid inotropie, en drie laboratoriumparamters: CK-MB, kreatinine en trombocyten. Een hoge score gaat gepaard met hogere mortaliteit. Uit de ROC curve blijkt dat deze score beter presteert dan de SOFA score, EURO score en twee andere scores die gebruikt worden bij patienten met cardiogene shock na myocardinfarct (SAFE en ENCOURAGE score).