UMCG

Opleidingskliniek: Universitair Medisch Centrum Groningen
Opleider: dr. C.H.S.B. van den Berg
Plaatsvervangend opleiders: drs. L.M. Dijkema en drs. G. Koster
Website IC kliniek: https://www.youtube.com/watch?v=ePAtRg1ECV4

Contactgegevens voor informatie of sollicitatie

Naam contactpersoon: dr. C.H.S.B. van den Berg, infectioloog-intensivist
Postadres: Hanzeplein 1, Afdeling Intensive Care Volwassenen, HPC: TA29, Postbus 30.001,
9700 RB Groningen
Telefoon: 050-3612327
 

Kenmerken intensive care
Aantal bedden: 40-44
Verschillende locaties IC in het ziekenhuis: ja
Medium care: nee
Speerpunten IC: 

  • Expertisecentrum op het gebied van ernstig zieke patiënten met multi-orgaanfalen en op het gebied van pre- en postoperatieve behandeling van chirurgische, trauma, cardio-thoracale-, neuro- en hoofdhals-chirurgische en orgaantransplantatie- patiënten. Daarnaast fungeert de IC als verwijscentrum van de noordoostelijke regio en daarbuiten voor IC-patiënten met multi-orgaanfalen, ECMO indicatie beademingsproblematiek en ernstige infectie/immuunziekten.
  • De IC initieert en is o.a. betrokken bij translationeel onderzoek op het gebied van multi-orgaanfalen, shock, infectie/infectiepreventie en neuroprotectie. Daarnaast vindt onderzoek plaats van onderwijs en van oorzaken van verstoorde slaap bij IC patiënten.  We doen dit samen met klinische en pre-klinische afdelingen binnen en buiten (nationaal en internationaal) het UMCG in uiteenlopende onderzoeksprogramma's.
  • De IC verzorgt thematisch onderwijs aan toekomstige artsen en verpleegkundigen  en is nauw betrokken bij ontwikkeling van het nieuwe medisch curriculum. 

Kenmerken opleiding voor de fellow:
Rooster wordt gemaakt door: fellow en intensivist met behulp van roosterprogramma.
Part time werken is een mogelijkheid: ja.

Onderwijs is als volgt geregeld: Bureau onderwijs ICV organiseert (multidisciplinair) onderwijs voor o.a. fellows en A(N)IOS: journalclub (dagelijks in aansluiting op het ochtendrapport), radiologieonderwijs (wekelijks), KBS/CRM teamtrainingen in skillscentrum (maandelijks), echocardiografie cursus (3/jaar), anesthesiologiestage voor niet-anesthesiologen, EDIC onderwijs (volgens grote thema’s vanuit CoBaTrICE en de IC EPA’s, wekelijks), ALS instructie wekelijks, echogeleid lijnen prikken (maandelijks). Fellows worden in de gelegenheid gesteld de GIC dagen te bezoeken. De vordering  van de fellows worden bijgehouden in een elektronisch portfolio (MedBook) en worden volgens schema besproken in het lerarenteam van de ICV. Alle fellows hebben een mentor. Participeren in onderzoek of onderwijs is mogelijk en wordt gewaardeerd.

Fellow in IC team betrokken bij opvang trauma: ja
Fellow in IC team betrokken bij reanimatie team: ja

Bijzonderheden opleiding voor de fellow:

  • Mogelijkheid anesthesie stage (3 maanden)
  • Mogelijkheid MICU rijden met supervisie