curves

Respiratory monitoring in the ICU – a consensus of 16

Waar gaat dit artikel over?Respiratoire monitoring op de intensive care. Waarom is dit artikel belangrijk?Expert opinion over perifere saturatiemeting, transcutane…

Lees verder

PC vs VC beademing (2015)

Waar gaat dit artikel over?In dit artikel worden druk- en volumegestuurde beademing beschreven en met elkaar vergeleken. Er wordt een…

Lees verder