communication

FCIC: Family and patient Centered IC

De FCIC behartigt de belangen van (ex) IC patienten en hun familie, onder andere door een pijler “patientenvereniging”. “De landelijke…

Lees verder