Team

Nicolas Schroten heeft zijn studie geneeskunde in Utrecht gedaan, is gepromoveerd in Groningen op cardio-renale interactie en heeft vervolgens zijn opleiding tot internist-intensivist gedaan in Amsterdam. Hiernaast is hij actief geweest bij de IFMSA, de fellowcommissie en het NVIC bestuur. Momenteel werkt hij in het Albert Schweitzer en Beatrix Ziekenhuis en organiseert hij o.a. de EDIC voorbereidingsdag en ontwerpt hij medische onderwijs games. 

 

Rogier Determann is opgeleid in het AMC. In 2009 is hij gepromoveerd op beademing en ARDS met het proefschrift getiteld "Biomarkers for infection and pulmonary inflammation in critically ill patients". Hij is sinds 2014 intensivist en heeft als intensivist gewerkt in het AMC en het Westfriesgasthuis. Per september 2017 werkt hij bij OLVG.

 

.

 

Marnix Kuindersma is opgeleid in Nijmegen, sinds 2019 werkzaam in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. 

 

Peter Dieperink is opgeleid in Nijmegen en Australië tot intensivist en is sinds 2017 werkzaam in het UMCG in Groningen met naast de klinische werkzaamheden een sterk focus op onderwijs. 

 

Helaas heeft Martiene Riedijk een van de initiatiefnemers de commissie verlaten. We zijn zeer erkentelijk voor het werk dat ze heeft verricht bij het bouwen van de site.