Team

Martiene Riedijk is opgeleid in het AMC waarna ze in 2016 begon als intensivist. Sinds begin 2019 werkt ze weer in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ze is NVIC bestuurslid sinds 2015 met in haar portefeuille onder andere opleiding en onderwijs.  Met veel plezier heeft ze in januari 2019 het eerste ResusNL congres georganiseerd. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

 

Rogier Determann is opgeleid in het AMC. In 2009 is hij gepromoveerd op beademing en ARDS met het proefschrift getiteld "Biomarkers for infection and pulmonary inflammation in critically ill patients". Hij is sinds 2014 intensivist en heeft als intensivist gewerkt in het AMC en het Westfriesgasthuis. Per september 2017 werkt hij bij OLVG.

 

 

Susanne van Santen is opgeleid in het Nijmeegse Radboudumc, sinds 2016 intensivist en nu werkzaam in de zuidelijkst gelegen academie van ons land: het AZM/MUMC+.  Ze heeft zich altijd sterk gemaakt voor goed en uitdagend onderwijs en ziet de NVIC academy als een prachtige kans om een inspirerend en leerzaam platform te maken voor IC fellows en intensivisten in Nederland. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

 

Marnix Kuindersma is opgeleid in Nijmegen, sinds 2019 werkzaam in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. 

 

 

 

Peter Dieperink is opgeleid in Nijmegen en Australië tot intensivist en is sinds 2017 werkzaam in het UMCG in Groningen met naast de klinische werkzaamheden een sterk focus op onderwijs.