Opleidingsthema's

Hier vind je in voorbereiding op het EDIC-1 examen aanvullingen op de PACT-modules, zoals samengesteld door de opleiders IC.

Centraal zenuwstelsel
Circulatie
COVID
Critical Care
Educatieve filmpjes
Ethiek
Farmacologie
Gastrointestinale aandoeningen en voeding
Hematologie
hemodynamiek
Infecties
Intoxicaties
Metabole en endocriene aandoeningen
Nefrologie
Obstetrie
Orgaandonatie
Overig
Oxygenatie en ventilatie
Praktische vaardigheden
Professionaliteit
Transport
Trauma en brandwonden