Wat is de GIC?

GIC staat voor Gemeenschappelijke intensivisten commissie. 
Deze werd in 1993 opgericht toen de Intensive Care geneeskunde in Nederland zich ontwikkelde tot een subspecialisatie. Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied (aantekening) van de volgende moederspecialismen:

 - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 - Nederlandse Internisten Vereniging
 - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 - Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 - Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 - Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. In de GIC zitten ook enkele vertegenwoordigers namens de NVIC.
De GIC adviseert de moederverenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Over de uitkomst van de opleidingsvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de diverse concilia.
Registratie en herregistratie in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde valt onder verantwoordelijkheid van het moederspecialisme.

GIC-secretariaat
Dorenda van Waterschoot, tel. 030 – 282 33 08, e-mail: gic@internisten.nl
Correspondentieadres: Secretariaat GIC, Postbus 20066, 3502 LB Utrecht