Wat is de GIC?

 

GIC staat voor Gemeenschappelijke intensivisten commissie. 
Deze werd in 1993 opgericht toen de Intensive Care geneeskunde in Nederland zich ontwikkelde tot een subspecialisatie. Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied (aantekening) van de volgende moederspecialismen:

 - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 - Nederlandse Internisten Vereniging
 - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 - Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 - Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 - Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. In de GIC zitten ook enkele vertegenwoordigers namens de NVIC.
De GIC adviseert de moederverenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Over de uitkomst van de opleidingsvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de diverse concilia.
Registratie en herregistratie in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde valt onder verantwoordelijkheid van het moederspecialisme.

GIC-secretariaat
Dorenda van Waterschoot, tel. 030 – 899 06 66, e-mail: gic@internisten.nl
Correspondentieadres: Secretariaat GIC, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

 

Checklist voor de startende fellow IC

Dit document is bedoeld om je als nieuwe fellow vlot op weg te helpen met alle zaken die geregeld moeten worden bij de start van en tijdens je fellowship. Het betreft algemene zaken die gelden voor iedereen, echter kan het zijn dat sommige dingen (al) door het secretariaat in jouw opleidingskliniek worden geregeld. Maar… een checklist kan nooit kwaad ;)