Registratie eisen intensivist

Om geregistreerd te worden in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde zijn een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan de intensivist in opleiding moet voldoen. Hieronder staan deze kort beschreven. 

  • Een geldige RGS-registratie als medisch specialist voor één van de specialismen met een erkende opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde
  • Een positief eindoordeel van de opleider na deelname aan de gehele opleiding tot intensivist
  • Publicatie van een abstract of artikel over eigen onderzoek, gepubliceerd in peer-reviewed medisch tijdschrift. Bij een case report is de intensivist in opleiding 1e auteur, bij de een fundamenteel klinisch onderzoek  moet de intensivist in opleiding 1e of 2e auteur zijn. Het onderzoek moet tijdens de IC-opleiding zijn verricht. Als de intensivist in opleiding voorafgaande aan, of tijdens de opleiding een promotie succesvol heeft afgerond, is aan deze opleidingseis ook voldaan.
    Bovendien dient de intensivist in opleiding tenminste één voordracht betreffende de Intensive Care geneeskunde te houden voor een wetenschappelijke vereniging of daarmee vergelijkbaar locoregionaal forum.
  • Met goed resultaat afronden van het Europese Intensive Care geneeskunde examen deel 1 (EDIC-1). Voor verdere informatie omtrent EDIC 1 en de procedure bij een onvoldoende resultaat verwijzen we je naar het onderdeel EDIC-1 examen

Als aan deze eisen is voldaan, kan 2 maanden vóór tot 4 maanden na het afronden van de IC-opleiding door de opleider of fellow een verzoek tot registratie worden ingediend bij de GIC. De GIC draagt de fellow voor tot registratie in het aandachtsgebied intensive care bij het moederspecialisme. Het registratieformulier is in het bezit van de IC-opleider.