Portfolio, EPA's en CoBaTrICE

Portfolio
Tijdens de opleiding tot intensivist is het verplicht een portfolio bij te houden. Voor het bijhouden van een portfolio zijn verschillende systemen in gebruik. De belangrijkste systemen zijn ePASS en Reconcept . In het portfolio kunnen formulieren voor de KPB, OSATS, CAT/CAL etc worden bijgehouden. Aan de hand van het gehele portfolio worden voortgangsgesprekken gevoerd.
Onderdelen die in het portfolio moeten worden geregistreerd:

  • Korte Praktijk Beoordeling (KPB). Met een KPB wordt feedback gegeven op het functioneren van de Fellow in klinische setting. Per KPB worden er 2-3 competenties beoordeeld 
  • Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS). De OSATS is een toetsinstrument om technische vaardigheden te beoordelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van centrale lijnen of intuberen
  • Critical Appraisal of Topic (CAT), waarbij een zoekvraag met EBM technieken is beantwoord 
  • De voortgangsgesprekken met de opleider

EPA's
Staat voor "Entrusted Professional Activity". Dit zijn dagelijkse activiteiten die een intensivist moet beheersen in de dagelijkse praktijk. Een EPA bestaat uit meerdere Canmeds competenties, zoals bijvoorbeeld medische kennis, communicatie, organisatie die samen leiden tot het behalen van een behandeldoel. Hierbij worden vijf supervisie niveau's onderscheiden. Dit leidt tot individualisatie van het leerproces.
Hieronder vind je een lijst van de 15 EPA's zoals die gedefinieerd werden door de EPA werkgroep in mei 2017.

CoBaTrICE
Staat voor "International Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe and other world regions". Dit is een onderwijsprogramma ontwikkeld door de ESICM.
Zoals daar op de website staat:
"CoBaTrICE includes:

  • A syllabus with detailed descriptions of competencies (i.e. the minimum standard of knowledge, skills and attitudes) required for a doctor to be identified as a specialist in intensive care medicine
  • A proposal of standards for postgraduate training and training programmes in ICM
  • The basic principles of workplace based assessment
  • A first draft of a web-based portfolio"