NVIC fellow commissie

Over de fellowcommissie

De NVIC heeft een fellow commissie waarin elke opleidingskliniek wordt vertegenwoordigd. Deze commissie komt eens in de 2 maanden bij elkaar en bespreekt alle belangrijke zaken betreffende opleiding en toekomst voor intensivisten. Daarnaast is deze commissie mede verantwoordelijk voor de organisatie voor de landelijke GIC onderwijsdagen en het sociale event. De voorzitter van de fellow commissie heeft zitting in het NVIC bestuur als fellow bestuurslid. 

De kracht van de fellowcommissie zit hem in het uitwisselen van ervaringen en de mogelijkheid onze opleiding zelf vorm te geven. De fellowcommissie is een enthousiaste groep fellows uit alle opleidingscentra, maar we vertegenwoordigen alle fellows en horen graag ook jullie ideeën en ervaringen. We zijn er ook voor studenten en AIOS die overwegen intensivist te worden. Wil je meer informatie over de opleiding, kennismaken of eens komen kijken op de afdeling, laat het ons weten nvicfellowcie@gmail.com.

Belangrijke data

9 maart - EDIC voorbereidingsdag. Inschrijving gesloten. 

Intensivistendagen 7 en 8 februari 2019

Het was weer fantastisch om fellows uit heel Nederland te ontmoeten en met een drankje bij te praten. Met een drankje komen de echt belangrijke onderwerpen aan bod.

De leden van de fellowcommissie

Nicolas Schroten (voorzitter) - Amsterdam UMC, locatie VUMC
Tijdens mijn studie Geneeskunde in Utrecht heb ik meerdere specialisaties overwogen, maar uiteindelijk viel de keus op interne geneeskunde en ben ik na mijn promotieonderzoek in Groningen gestart met de opleiding tot internist in OLVG West Amsterdam. Tijdens mijn IC stage was ik echter verkocht en besloot ik in april 2017 de differentiatie tot intensivist te doen in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Gelijktijdig kwam er een vacature in de fellowcommissie, dit gaf de mogelijkheid om me bezig te houden met mijn andere passies, onderwijs en verbetermanagment. Sinds september 2018 mag ik de fellowcommissie voorzitten, waarbij ik me vooral focus op het samenbrengen van fellows uit verschillende steden om ideeen uit te wisselen over het verbeteren van onze opleiding.

Lindsey Pelkmans (secretaris) - LUMC

Ik ben Lindsey Pelkmans en ik vertegenwoordig het LUMC in de fellow commissie. Ik ben de opleiding tot internist gestart in regio Rotterdam en doe sinds januari 2018 mijn fellowship in het LUMC. De fellow-tijd wordt door mij als geweldig leuk en leerzaam ervaren, maar ook als zwaar op fysiek en mentaal vlak. Ik vind het daarom belangrijk om contacten te leggen met andere fellows om dergelijke ervaringen te delen. Via de fellow-commissie hoop ik dat er handvaten gecreëerd kunnen worden, om niet alleen de start van deze laatste fase van de opleiding, maar ook de ontwikkeling tijdens en de afsluiting van het fellowship, (nog) beter te laten verlopen.

Sofie Jansen - OLVG Amsterdam

Ik ben Sofie Jansen, fellow in het OLVG in Amsterdam vanuit de Longziekten. Deze opleiding volgde ik in het AMC. Ik zit in de fellow commissie omdat ik het leuk vind mijn collega’s in het land beter te leren kennen.  Als fellow werk je vaak zonder je fellow collega’s op de werkvloer en natuurlijk vaak in de dienst. Het is dan extra interessant om te horen hoe je collega’s alles aanpakken en dat je goede ideeën en je kennis met elkaar deelt.

Corien Veenstra - UMCG

Ik ben Corien Veenstra en sinds de zomer van 2018 bezig met mijn fellowship in het mooie Groningen. Ik ben in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem opgeleid tot longarts. Zowel gedurende mijn geneeskunde opleiding als tijdens mijn specialisatie heb ik mij steeds ingezet op onderwijskundig gebied. Toen er een plekje vrij kwam in de fellow commissie was dit dus een uitgelezen kans om het voort te zetten. De fellow commissie is voor mij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, ervaringen uitwisselen met je collega fellows uit verschillende klinieken en niet geheel onbelangrijk het organiseren van sociale evenementen om je mede fellows te ontmoeten. 

Evelien Oostdijk – UMC Utrecht

Na mijn studie geneeskunde en promotieonderzoek ben ik in 2013 de opleiding tot internist gestart in het UMC Utrecht. Sinds 2017 ben ik fellow IC geneeskunde. Als lid van de fellow commissie maak ik me sterk de fellows uit de verschillende opleidingsklinieken samen te brengen om zo door ieders mening en ervaringen te horen de kwaliteit van de opleiding hoog te houden.  

Patrick Schouwenberg - Erasmus MC

Na mijn studie in Leiden heb ik gekozen voor een minder vaak bewandelde weg: Ik ben opgeleid tot chirurg in Duitsland. In 's werelds oudste traumacentrum Bergmannsheil te Bochum heb ik mij verdiept in de traumachirurgie en de pre-hospitale opvang. Onderdeel van de heelkunde opleiding was een stage van 12 maanden op de IC. Hier is het zaadje gepland om intensivist te worden. Bij terugkomst in Nederland heb ik als fellow traumachirurgie gewerkt in het LUMC en het UMCU. Sinds juli 2018 werk ik als fellow IC in het Erasmus MC met als doel de heelkunde binnen de IC naar een hoger plan te tillen en de samenwerking tussen de beschouwende en snijdende behandelaars naar waar mogelijk te verbeteren.

Antoinette Stolwijk - MUMC+

Na afronding van de opleiding tot chirurg ben ik per augustus 2018 gestart aan een combi-fellowship traumachirurgie en intensive care in het MUMC+. Naast klinische werkzaamheden zal de focus liggen op innovatie, organisatie en onderwijs. Als lid van de NVIC fellow commissie hoop ik hiermee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze opleiding!

Jennifer de Fretes - Amsterdam UMC, locatie AMC

Ik ben Jennifer de Frétes en vertegenwoordig het Amsterdam UMC locatie AMC. Ik ben sinds december 2018 anesthesioloog en nu fellow op de IC. Ik heb voor mijn opleiding als anios IC gewerkt en heb dus ervaring op meerdere IC’s. Omdat iedere IC zijn eigen kenmerken heeft, vind ik het belangrijk om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast hebben we als fellows allemaal een andere achtergrond. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren om het onderwijs en de opleiding te optimaliseren en zo vanuit alle klinieken en specialismen een  goede gemeenschappelijke basis te creëren. 

Stephanie Bakker - Radboudumc

Sinds oktober 2018 ben ik gestart met het fellowship intensive care in het radboudumc, dit vanuit het specialisme longziekten. Mijn aandacht heeft altijd bij de intensieve zorg gelegen en ik verdiep me met veel plezier in de uiteenlopende pathologie. Binnen deze commissie wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opleiding alsmede het versterken van het platform tussen fellows van de verscheidene centra.