Informatie fellow onderwijs

GIC-cursusdagen

De GIC-cursusdagen zijn altijd op de laatste dinsdag van de maand. In de maanden juli, augustus en december zijn er geen cursusdagen. In de oneven maanden is er een landelijke cursusdag, in de even maanden is er een regionale cursusdag.

Er zijn zowel landelijke als regionale cursusdagen. Het bijwonen van deze cursusdagen is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. De kosten voor het bijwonen van de GIC-cursusdagen bedragen eenmalig EUR 450,-.
De landelijke GIC-dagen zijn in vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht. Op deze dagen komen basale onderwerpen aan de orde.
De regionale GIC-dagen zijn in de IC-opleidingsklinieken (6 locaties per datum). Op deze dagen komen excellente thema's aan de orde.

Deelname aan GIC-dagen betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
Een GIC-dag heeft een studiebelasting van ca. 5 uur op de dag zelf. Ter voorbereiding wordt gevraagd enkele artikelen te lezen; studiebelasting van ca. 1 uur.
Voor meer informatie over de landelijke en regionale cursusdagen zie onderstaand.

Landelijke cursusdagen
Vanuit de GIC worden er jaarlijks 5 landelijke onderwijsdagen georganiseerd. Op deze dagen komen basale onderwerpen aan de orde. 
De volgende 5 vaste thema’s worden op deze cursusdagen behandeld:

  • Critical care management
  • Hemodynamiek en shock
  • Respiratoire insufficiëntie
  • Neurologie
  • Homeostase / milieu interieur stoornissen

De invulling van de thema’s en organisatie van de onderwijsdagen ligt bij NVIC fellowcommissie en de GIC. Vooraf aanmelden voor het bijwonen van de landelijke cursusdagen is tijdens de COVID-pandemie nodig, daarbij aangevend of je in Utrecht (onder voorbehoud) of online deelneemt. Er is op de cursusdag een presentielijst aanwezig die getekend moet worden. Een overzicht van de aanwezigen wordt gedeeld met de opleiders.
De landelijke cursusdagen vinden plaats in vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.
Onderwijsmateriaal is te vinden in de bibliotheek van deze website.

Regionale cursusdagen
Naast de landelijke cursusdagen bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan regionale cursusdagen. Deze worden gegeven in de negen opleidingsklinieken (6 locaties per datum). De regionale cursusdagen kunnen door minimaal 4 en maximaal 8-12 fellows worden bijgewoond (per cursuslocatie verschillend). In het onderstaande document (zie bijlagen onderaan deze pagina) kun je zien wat de data en locaties zijn van de regionale cursusdagen. 
Je kunt je inschrijven voor een regionale cursusdag door een mailtje te sturen naar het GIC secretariaat: gic@internisten.nlPlaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
Je mag maximaal 1 keer de opleidingsdag bijwonen in  je eigen opleidingskliniek.