Informatie fellow onderwijs

GIC-cursusdagen

De GIC-cursusdagen zijn altijd op de laatste dinsdag van de maand, in 2020 zijn de cursusdata van maart en april op andere data, zie overzicht hieronder.
In de maanden juli, augustus en december zijn er geen cursusdagen.
In de oneven maanden is er een landelijke cursusdag, in de even maanden is er een regionale cursusdag.

Er zijn zowel landelijke als regionale cursusdagen. Het bijwonen van deze cursusdagen is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. De kosten voor het bijwonen van de GIC-cursusdagen bedragen eenmaling EUR 450,-.
De landelijke GIC-dagen zijn in vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht. Op deze dagen komen basale onderwerpen aan de orde.
De regionale GIC-dagen zijn in de IC-opleidingsklinieken (6 locaties per datum). Op deze dagen komen excellente thema's aan de orde.

Deelname aan GIC-dagen betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
Een GIC-dag heeft een studiebelasting van ca. 5 uur op de dag zelf. Ter voorbereiding wordt gevraagd enkele artikelen te lezen; studiebelasting van ca. 1 uur.
Voor meer informatie over de landelijke en regionale cursusdagen zie onderstaand.
 

Landelijke cursusdagen
Vanuit de GIC worden er jaarlijks 5 landelijke onderwijsdagen georganiseerd. Op deze dagen komen basale onderwerpen aan de orde. 
De volgende 5 vaste thema’s worden op deze cursusdagen behandeld:

  • Critical care management
  • Hemodynamiek en shock
  • Respiratie
  • Neurologie
  • Homeostase

De invulling van de thema’s en organisatie van de onderwijsdagen ligt bij NVIC fellowcommissie en de GIC.
Vooraf aanmelden voor het bijwonen van de landelijke cursusdagen is niet nodig. Er is op de cursusdag een presentielijst aanwezig die getekend moet worden.
De landelijke cursusdagen vinden plaats in vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.
Onderwijsmateriaal is te vinden in de bibliotheek van deze website.

Regionale cursusdagen
Naast de landelijke cursusdagen bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan regionale cursusdagen. Deze worden gegeven in de negen opleidingsklinieken (6 locaties per datum). De regionale cursusdagen kunnen door minimaal 4 en maximaal 8-12 fellows worden bijgewoond (per cursuslocatie verschillend). In het onderstaande document (zie bijlagen onderaan deze pagina) kun je zien wat de data en locaties zijn van de regionale cursusdagen. Tevens is informatie toegevoegd over de inhoud van de diverse regionale cursusdagen.
Je kunt je inschrijven voor een regionale cursusdag door een mailtje te sturen naar het GIC secretariaat: gic@internisten.nl
De aanmelding sluit 4 weken voor de betreffende cursusdatum. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
Je mag maximaal 1 keer de opleidingsdag bijwonen in  je eigen opleidingskliniek.

De thema’s en data in 2020 zijn:

Update: 1 oktober 2020

 

 

Onderwerp

Locatie

27-10
dinsdag

regionaal

24-11
dinsdag

landelijk

Hemodynamiek (via Teams)

Groningen - UMCG

Teams

 

Verantwoordelijkheid dragen
in een niet-academische IC

Amsterdam - OLVG

Geannul.

 

Simulatie-onderwijs op de IC

Amsterdam - VUmc

Geannul.

 

Transplantatie

Leiden

Geannul.

 

Transport

Maastricht

Geannul.

 

ECLS

Rotterdam

Geannul.

 

Infectie

Utrecht

Geannul.

 

Milieu interieur stoornissen

Vredenburg + Online

 

Hybride

24 november (landelijk):

Deze dag zal in hybride vorm zijn, online via Zoom of in vergadercentrum Vredenburg (max. 40 p.)

Opgave noodzakelijk en daarbij aangeven Utrecht of Online.

 

Overzicht data landelijk en regionaal onderwijs 2020

GECANCLED VANWEGE COVID-19

- dinsdag 28 januari 2020 (landelijke dag: thema Critical care management)
- dinsdag 3 maart 2020 (regionale dag)
- dinsdag 31 maart 2020 (landelijke dag: thema Shock) 
- dinsdag 21 april 2020 (regionale dag) 
- dinsdag 26 mei 2020 (landelijke dag: thema Respiratoire insufficiëntie)

- dinsdag 30 juni 2020 (regionale dag)
- dinsdag 29 september 2020 (landelijke dag: thema Neurologie)

- dinsdag 27 oktober 2020 (regionale dag)
- dinsdag 24 november 2020 (landelijke dag: thema Milieu interieur stoornissen) 

 

In de maanden juli, augustus en december is er geen GIC-cursusdag.