GIC opleidingsplan

Historie
In september 1997 ontvingen de eerste medisch specialisten na een tweejarige opleiding hun officiële aantekening in het aandachtsgebied intensive care. Daarvoor waren ruim 400 medisch specialisten retrograad erkend in het aandachtsgebied intensive care geneeskunde.

Opleiding
De intensivist is verantwoordelijk voor het medisch zorgproces van de vitaal bedreigde patiënt en de medische zorg na een grote chirurgische ingreep.
Je kunt voor de IC kiezen vanuit verschillende medische specialismen: anesthesie, interne geneeskunde, chirurgie, cardiologie, longgeneeskunde, neurochirurgie en neurologie.
De opleiding tot intensivist duurt 2 jaar, waarbij het mogelijk is om korting te krijgen op deze periode op basis van eerdere opleidingstijd in een van de negen IC opleidingscentra. Dit komt voor bijvoorbeeld anesthesisten vaak neer op een jaar IC opleiding na de anesthesie opleiding, omdat daarin reeds een jaar is voldaan.

Landelijk opleidingsplan
Landelijk geldt het competentie gerichte programma van de Europese Intensive Care Vereniging (CoBATRICE) als de leidraad. Aan de hand hiervan is in 2013 een landelijk opleidingsplan vastgesteld. In dit plan worden alle thema's beschreven die de intensivist in opleiding zich eigen moet maken. In 2021 is het landelijke opleidingsplan herzien en zijn de EPA’s (Entrusted Professional Activity’s) toegevoegd. Daarnaast is er in de opleiding aandacht voor belangrijke competenties zoals samenwerken, organisatie, wetenschap, maatschappelijk handelen en professionaliteit. Het theoretisch programma ligt verankert in het landelijke GIC onderwijs. Jaarlijks worden er 5 landelijke en 4 regionale opleidingsdagen georganiseerd. Voor verdere informatie zie fellow onderwijs. 

Aanmelden opleiding
Als je interesse hebt voor de opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde, kun je contact opnemen met de IC-opleider van één van de negen opleidingsklinieken. Voor een overzicht van opleidingsklinieken zie onderstaand document.
Informatie over de lokale invulling van de opleiding ontvang je t.z.t. van je IC-opleider. Bij aanvang van de opleiding moet binnen 4 maanden na start van de IC-opleiding een opleidingsschema worden ingediend bij de GIC ter goedkeuring. Het aanmeldingsformulier is in het bezit van de IC-opleider.

In het buitenland opgeleide intensivisten
Intensive care geneeskunde is in Nederland geen medisch specialisme maar een aandachtsgebied (aantekening) van diverse specialismen. Als je jouw in het buitenland genoten IC-opleiding in Nederland wilt laten erkennen kun je een beoordelingsformulier aanvragen bij het secretariaat van de GIC. De GIC beoordeelt vervolgens of deze buitenlandse IC-opleiding voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. Deze beoordeling heet Procedure Erkenning in het Buitenland Opgeleide Intensivisten (PERBOI).