EDIC II examen

EDIC II

Om het Europees IC diploma te halen moet je zowel het EDIC I als het EDIC II examen hebben gehaald. Om in Nederland je registratie als intensivist aan te vragen is alleen het EDIC I verplicht. Dit maakt het EDIC II een facultatief maar waardevol examen. Je kunt alleen aan het EDIC II deelnemen als je het EDIC I examen hebt behaald.

Dit examen bestaat uit zes skill stations, waarvan drie scenario’s en drie computerstations. Er is kennis over de gehele intensive care geneeskunde nodig. Daarnaast wordt er van kandidaten verwacht kennis te hebben van pediatrie, orgaandonaties en orgaantransplantaties op de intensive care. De inhoud wordt vormgegeven aan de hand van de competentielijst van de CoBaTrICE syllabus.

Dit examen is in het Engels en vindt simultaan plaats in 6-10 plaatsen verspreid over Europa. Op iedere locatie kunnen 36 kandidaten terecht. Maximaal 3 pogingen voor deelname aan het EDIC II examen is toegestaan. 

Meer informatie vind je op de ESICM website over EDIC II.