EDIC I examen

EDIC I

Het EDIC examen maakt deel uit van The European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC). Dit is een diploma van de Europese intensivistenvereniging (ESICM). Het examen voor dit diploma bestaat uit 2 onderdelen: Deel I - het schriftelijk examen en deel II - het mondelinge/ clinical-case examen. Deel I is een multiple choice examen van 100 vragen in het Engels, en beslaat het complete spectrum van de intensive care geneeskunde. 

Het EDIC I examen is een verplichte toets voor alle intensivisten-i.o. in Nederland. Deze toets wordt gemaakt aan het einde van de opleiding tot intensivist en kan eenmaal per jaar worden afgelegd. Voor de corona tijd werd dit examen in verschillende steden in Europa en daarbuiten afgelegd, vooraf aan het ESICM congres. Door de huidige pandemie is het examen nu digitaal geworden. (Link: https://www.esicm.org/education/edic2-2/edic-partl/). Wanneer het einde van jouw fellowship nadert, houd deze site dan goed in de gaten voor de data en organisatorische zaken. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het EDIC I examen bestaan er verschillende mogelijkheden. Sterk aanbevolen wordt om alle PACT modules van het ESICM te bestuderen. Daarnaast bestaan er oefenboekjes met vragen gebaseerd op de EDIC 1 vragen. De CoBaTrICE website en de ESICM richtlijnen kunnen eveneens ter voorbereiding worden gebruikt.
Voorbereidingscursussen worden aangeboden door de ESICM (EDIC Part I Refresher Course) en de NVIC. De NVIC voorbereidingsdag wordt jaarlijks georganiseerd voorafgaand aan de intensivistendagen. Tijdens deze dag worden de belangrijkste onderwerpen besproken met de nadruk op het type vraagstelling tijdens het examen. 

In geval van het niet halen van examen
Als je het EDIC I niet gehaald hebt, kun je het schriftelijke examen op zijn vroegst 1 jaar later opnieuw maken. Als alternatief kan een verzoek tot mondeling herexamen worden ingediend. Aanmelden voor het mondelinge herexamen kan door een mailbericht te sturen aan het secretariaat van de GIC: gic@internisten.nl. Dit verzoek moet vergezeld gaan van de examenuitslag van het EDIC-1.
Het GIC-secretariaat maakt dan een afspraak voor een mondeling herexamen in een van de negen opleidingsklinieken (niet de eigen kliniek). Dit herexamen wordt binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek ingepland. De kosten voor het herexamen bedragen € 450.
Het herexamen vindt plaats met twee bevoegde examinatoren (een IC-opleider of plaatsvervangend IC-opleider en een intensivist uit het opleidingsteam) en duurt 1 uur. De focus van het mondeling herexamen zal liggen op de onderdelen van het EDIC-1 examen waarop de fellow een onvoldoende heeft behaald en bestaat uit multiple choice vragen en/of casuistiek.
Een positieve uitkomst van het herexamen geeft recht op registratie in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde in Nederland, mits aan de overige registratie-eisen is voldaan.  Een positieve uitkomst van het herexamen kan echter niet gelijkgesteld worden aan het behalen van het EDIC-1 examen, oftewel geeft niet het recht te participeren aan EDIC-2 examen om het Europese diploma intensive care te behalen.