EDIC I examen

EDIC I

Het EDIC I examen is een verplichte toets voor alle intensivisten-i.o. in Nederland. Deze toets wordt gemaakt aan het einde van de opleiding tot intensivist en kan tweemaal per jaar worden afgelegd in verschillende steden in Europa en daarbuiten. Het EDIC I maakt deel uit van The European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC). Dit is een diploma van de Europese intensivistenvereniging (ESICM). Het examen voor dit diploma bestaat uit 2 onderdelen: Deel I - het schriftelijk examen en deel II - het mondelinge/ clinical-case examen. Deel I is een multiple choice examen van 100 vragen in het Engels, en beslaat het complete spectrum van de intensive care geneeskunde. 

Aanmelding EDIC I
Registratie voor het EDIC I examen gaat via het ESICM. Via deze link kom je bij het aanmeldingsformulier. Voor aanmelding zijn de volgende documenten nodig:
 - kopie diploma artsexamen
 - bevestigingsbrief van de RGS van opleiding tot medisch specialist
   (als je al geregistreerd bent als medisch specialist moet je een kopie van registratie als medisch specialist van de RGS bijvoegen)
 - brief van de IC-opleider waarin vermeld staat dat je in opleiding bent tot intensivist, of de opleiding tot intensivist hebt afgerond

Voorbereiding
Ter voorbereiding van het EDIC I examen bestaan er verschillende mogelijkheden. Sterk aanbevolen wordt om alle PACT modules van het ESICM te bestuderen. Daarnaast bestaan er oefenboekjes met vragen gebaseerd op de EDIC 1 vragen. De CoBaTrICE website en de ESICM richtlijnen kunnen eveneens ter voorbereiding worden gebruikt.
 Voorbereidingscursussen worden aangeboden door de ESICM (EDIC Part I Refresher Course) en de NVIC. De Refresher Course duurt 1.5 dag en vindt plaats in Wenen.
De NVIC voorbereidingsdag wordt jaarlijks georganiseerd. Tijdens deze dag worden alle PACT modules besproken en zijn er sprekers over verschillende kernthema’s. Op 5 feb jl is er een dag geweest, de datum van de volgende EDIC voorbereidingsdag zal tzt bekend gemaakt worden.

In geval van het niet halen van examen
Als je het EDIC I niet gehaald hebt, kun je het schriftelijke examen op zijn vroegst 1 jaar later opnieuw maken. Als alternatief kan een verzoek tot mondeling herexamen worden ingediend. Aanmelden voor het mondelinge herexamen kan door een mailbericht te sturen aan het secretariaat van de GIC: gic@internisten.nl. Dit verzoek moet vergezeld gaan van de examenuitslag van het EDIC-1.
Het GIC-secretariaat maakt dan een afspraak voor een mondeling herexamen in een van de negen opleidingsklinieken (niet de eigen kliniek). Dit herexamen wordt binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek ingepland. De kosten voor het herexamen bedragen € 450.
Het herexamen vindt plaats met twee bevoegde examinatoren (een IC-opleider of plaatsvervangend IC-opleider en een intensivist uit het opleidingsteam) en duurt 1 uur. De focus van het mondeling herexamen zal liggen op de onderdelen van het EDIC-1 examen waarop de fellow een onvoldoende heeft behaald en bestaat uit multiple choice vragen en/of casuistiek.
Een positieve uitkomst van het herexamen geeft recht op registratie in het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde in Nederland, mits aan de overige registratie-eisen is voldaan.  Een positieve uitkomst van het herexamen kan echter niet gelijkgesteld worden aan het behalen van het EDIC-1 examen, oftewel geeft niet het recht te participeren aan EDIC-2 examen om het Europese diploma intensive care te behalen.