Tumor lysis syndroom (2011)

Waar gaat dit artikel over?
In dit artikel wordt het tumor lysis syndroom beschreven dat spontaan kan ontstaan bij acute leukemie of na starten van behandeling van acute leukemie. 

Waarom is dit artikel belangrijk?
Iedere intensivist krijgt ooit te maken met een patient met acute leukemie. Kennis van het tumor lysis syndroom is daarom essentieel. 

Auteur en tijdschrift
Howard SC, et al. New England Journal of Medicine 2011