TTP (2017)

Waar gaat dit artikel over?
Review over trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

Waarom is dit artikel belangrijk?
TTP is een zeldzaam ziektebeeld dat niet vaak voorkomt. Toch zal iedere intensivist enkele keren in zijn of haar carrière een patiënt met TTP tegenkomen. Herkenning van dit ziektebeeld is essentieel omdat snelle behandeling levensreddend is. Ook in centra zonder mogelijkheid van plasmaferese kan al met behandeling worden gestart door het geven van fresh frozen plasma en prednison. In deze review wordt uitgebreid ingegaan op de pathofysiologie, het stellen van de diagnose en de behandelopties.

Auteurs en tijdschrift
Joly BS, et al. Blood 2017.