Thyroid storm (2015)

Waar gaat dit artikel over?
Review over thyreotoxicose, een ernstige vorm van hyperthyreoïdie gekenmerkt door het ontstaan van orgaanfalen. Aan bod komen de epidemiologie, pathofysiologie en uitlokkende factoren, klinische symptomatologie, diagnostiek en behandeling.

Waarom is dit artikel belangrijk?
Het betreft een zeldzame aandoening, die soms lastig te diagnosticeren is. Adequate behandeling is essentieel en behoeft nauwe samenwerking met endocrinoloog en endocrien chirurg.

Auteur en tijdschrift
Chiha M, et al. J Intensive Care Med 2015.