Subarachnoid hemorrhage: Long-term consequences & stem cell treatment

Datum promotie 
maandag, november 24, 2014
Promovendus 
Elke Kooijman
Promotor 
Prof. dr. J. Kesecioglu
Prof. dr. C.J. Heijnen
Copromotor 
Dr. C.H. Nijboer
Dr. C.T.J. van Velthoven
Naam universiteit 
Universiteit Utrecht
Nederlandse samenvatting 

Subarachnoïdale bloedingen (SAB) zijn een aanzienlijk gezondheidsprobleem die relatief jonge patiënten raakt. Op dit moment zijn er beperkte therapeutische opties beschikbaar om de verwoestende gevolgen van SAB te behandelen.
Het endovasculaire punctiemodel  bij ratten is een geschikt diermodel om de pathofysiologische mechanismen van SAB te bestuderen en potentiële toekomstige therapieën te onderzoeken. Dit proefschrift bespreekt de processen na een SAB  die hersenschade veroorzaken, zowel in de humane situatie als in het  endovasculaire punctiemodel  bij ratten. Hierbij richtte het onderzoek zich op inflammatie en celdood. Dit proefschrift stelt dat het beïnvloeden van moleculaire pathways, die zowel ontsteking als celdood reguleren, het meest effectief zijn om hersenschade na een SAB te voorkomen.
Tevens werd de behandeling met mesenchymale stamcel (MSC) behandeling onderzocht. MSC zou één van de weinig mogelijke therapeutische optie zijn om hersenschade te repareren. Bij ratten werd na  intranasale MSC-administratie een vermindering van hersenschade en neuro-inflammatie gezien. Daarnaast was er een verbetering van sensorimotorisch gedrag gezien en lieten de ratten minder depressie-achtige stoornissen zien na MSC. Met deze bevindingen is MSC een potentieel interessante therapie voor de behandeling van hersenschade na SAB

Hoofdstukken
  1. General introduction
  2. The rodent endovascular puncture model of subarachnoid hemorrhage: mechanism of brain damage and therapeutic strategies
  3. Long-term functional consequences and ongoing cerebral inflammation after subarachnoid hemorrhage
  4. MSCs as a novel regenerative therapy for severe subarachnoid hemorrhage
  5. MSC administration reduces subarachnoid hemorrhage-induced depression-like behavior
  6. Summary and discussion
  7. Nederlandse samenvatting