Stewart approach of acid-base disorders in Intensive Care patients

Datum promotie 
maandag, juli 14, 2014
Promovendus 
Miriam Moviat
Promotor 
Prof. dr. P. Pickkers
Prof. dr. J.G. van der Hoeven
Copromotor 
Dr. P.H.J. van der Voort
Naam universiteit 
Radboud Universiteit Nijmegen
Nederlandse samenvatting 

Zuur-base stoornissen komen vaak voor bij ernstig zieke Intensive Care (IC-) patiënten en hebben, afhankelijk van de oorzaak, invloed op de ernst en de uitkomst van de ziekte. De Intensive Care arts moet dan ook kennis en een goed begrip hebben van de normale zuur-base regulatie en het ontstaan van afwijkingen hierin. Bij de zuur-base analyse volgens Stewart staat het concept centraal dat de pH van het bloed alleen kan veranderen door verandering van de mate van uiteenvallen (dissociatie) van water in H+ ionen en OH- ionen. Verandering in de dissociatie van water (en dus verandering van pH) kan, volgens Stewart, alleen plaatsvinden door de invloed van drie onafhankelijke factoren:

 1. Het verschil tussen positief en negatief geladen ionen die volledig opgelost zijn, zogenaamde ‘sterke’ ionen. Dit verschil wordt ‘ apparent strong ion difference’ of SIDapp genoemd.
 2. De hoeveelheid zwakke zuren in het bloed (vooral albumine en fosfaat).
 3. De hoeveelheid koolzuur in het bloed.

In dit proefschrift wordt de Stewart methode gebruikt om meer inzicht te geven in in het voorkomen en de aard van metabole zuur-base stoornissen bij IC-patiënten. De nadruk ligt hierbij op metabole stoornissen omdat die gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden bij gebruik van de traditionele methode. Ook heeft de aard van de metabole stoornis invloed op de ernst en uitkomst van de ziekte en is kennis hierover belangrijk bij het bepalen van de juiste therapie. Dit proefschrift bestaat uit drie delen waarin achtereenvolgens aan bod komen: de analyse van IC-patiënten met een verlaagde zuurgraad (metabole acidose), een verhoogde zuurgraad (metabole alkalose) en een normale pH.

Hoofdstukken

 1. Introduction and outline of the thesis.
 2. Conventional or physicochemical approach in intensive care unit patients with metabolic acidosis.
 3. Contribution of various metabolites to the “unmeasured” anions in critically ill patients with metabolic acidosis.
 4. Impaired renal function is associated with greater urinary strong ion differences in critically ill patients with metabolic acidosis.
 5. Acetazolamide-mediated decrease in strong ion difference accounts for the correction of metabolic alkalosis in critically ill patients.
 6. Stewart analysis of apparent normal acid base state in the critically ill: a complex mixed acid base disorder or an adaptive response?
 7. Summary and general discussion.
 8. Nederlandse samenvatting.