Shock: RCT vasopressine vs noradrenaline (2008)

Waar gaat dit artikel over?
Randomized controlled trial bij patiënten met septische shock die minimaal 5 ug per uur noradrenaline nodig hadden (of een equivalent) waarbij additioneel vasopressine werd vergeleken met noradrenaline. 

Waarom is dit artikel belangrijk?
Het is een grote gerandomiseerde studie naar het effect van vasopressine in vergelijking met noradrenaline. Er werd geen verschil in mortaliteit of ernstige bijwerkingen geconstateerd. Deze studie laat zien dat vasopressine gebruikt kan worden als catecholaminesparend middel. Let wel, deze studie gaat niet over patiënten met refractaire shock niet-responsief op verder ophogen van catecholamines. Daarnaast werden patiënten met acute cardiale problematiek als acuut coronair syndroom en ernstig hartfalen geëxcludeerd. 

Auteurs en tijdschrift
De Backer D, et al. N Engl J Med 2010