In search of new diagnostic modalities and techniques in ventilator-associated pneumonia

Datum promotie 
donderdag, april 14, 2016
Promovendus 
Ronny Schnabel
Promotor 
Prof. dr. P. Roekaerts
Copromotor 
Dr. D. Bergmans
Nederlandse samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft de zoektocht naar nieuwe diagnostische modaliteiten bij ventilatie geassocieerde longontsteking (VAP). Dit gebeurde aan de hand van een uitgebreide database van broncho-alveolaire lavage (BAL) specimen. Met deze database werd en verschillende studies uitgevoerd. Zo werd er getracht een diagnostische flowchart te maken aan de van de klinische gegevens in combinatie met de BAL specimen. Het maken van een flowchart bleek echter niet mogelijk maar leverde wel veel alternatieve diagnosen op over een “putative VAP”. Bij verdere analyse bleek Candida supp. een weinig voorkomende oorzaken van een VAP. Het Acanthamoeba  polyphaga  mimivirus bleek evenmin aanwezig te zijn bij patiënten met een vermeende VAP.

Dat een BAL niet zonder risico is, blijkt uit het klinische beloop na een BAL dat werd vervolgd.  Hieruit bleek dat na een BAL veelvuldig hemodynamische en respiratoire instabiliteit optrad zonder dat er hartritmestoornissen, bloedingen, pneumothorax of procedure gerelateerde sterfte voorkwam. In het laatste deel van het proefschrift wordt de analyse van uitademingslucht om een VAP te diagnosticeren beschreven.

Hoofdstukken.

  1. General introduction
  2. Alternative diagnosis in the putative ventilator associated pneumonia patient not meeting the diagnostic bronchoalveolar lavage criteria
  3. Candida pneumonia in ICU?
  4. Mimivirus is not a frequent cause of ventilator associated pneumonia in critically ill patients.
  5. Chapter 5 Clinical course and complications following diagnostic bronchoalveolar lavage in critically ill mechanically ventilated patients.
  6. Electronic nose analysis of exhaled breath to diagnose ventilator associated pneumonia
  7. Analysis of volatile organic compounds in exhaled breath to diagnose ventilator associated pneumonia
  8. General discussion and summary