Respiratoire insufficiëntie bij immuungecompromitteerde patiënten (2019)

Immuungecompromitteerdheid komt steeds vaker voor. Voor de behandeling van kanker wordt immunotherapie steeds vaker toegepast. Transplantaties worden vaker verricht en immunomodulerende en remmende medicatie wordt voor steeds meer indicaties toegepast. Dit maakt dat de intensivist steeds vaker geconfronteerd wordt met een immuungecompromitteerde patiënt. Het contact zal niet zelden tot stand komen door het ontstaan van respiratoire insufficiëntie bij dergelijke patiënten. Het is voor de intensivist vaak een hele opgave om deze fragiele patiënten door een dergelijke episode te loodsen. Vaak zal in een vroeg stadium invasieve diagnostiek als bronchoalveolaire lavage nodig zijn. Kennis over de te verwachten pathogenen bij deze patiëntencategorie is cruciaal om vroegtijdig de juiste behandeling te geven. Het artikel van deze maand beschrijft deze problematiek zeer uitgebreid en systematisch.