RAPID RESPONSE SYSTEMS. RECOGNITION AND MANAGEMENT OF THE DETERIORATING PATIENT

Datum promotie 
vrijdag, maart 14, 2014
Promovendus 
Jeroen Ludikhuize
Promotor 
prof. dr. P.J.M. Bakker
prof. dr. E. de Jonge
Copromotor 
prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
dr. M.G.W. Dijkgraaf
Naam universiteit 
Universiteit van Amsterdam
Nederlandse samenvatting 

Serieuze adverse events als reanimatie, ongeplande IC-opname en (onverwacht) overlijden komen in de meeste gevallen niet onverwacht. In tachtig procent van deze patiënten zijn er tekenen van vitale dreiging, achteruitgang van de vitale parameters, te vinden in de 24 uur voorafgaand aan een dergelijk event.

In 2008 werd door de inspectie het verplicht gesteld om een systeem in te voeren wat vitaal bedreigde patiënten eerder zou detecteren en management van deze patiëntengroep zou verbeteren. Hierbij werd het Spoed Interventie Systeem (SIS) aanbevolen. Op dat moment was er geen wetenschappelijk bewijs aanwezig voor de effectiviteit van dit systeem.

In dit proefschrift wordt onderzocht of een SIS effectief is met behulp van een grote landelijke multicenter-studie, de COMET-studie. Na gefaseerde implementatie van Spoed Interventie Systemen in twaalf Nederlandse ziekenhuizen, waaraan ruim 166.000 patiënten hebben meegedaan, was er sprake van een significante daling van het aantal adverse events (sprake van een gecombineerd eindpunt) van ongeveer vijftien procent (OR 0.847, 95% CI 0.725-0.989). Daarbij was er zelfs een daling van het aantal reanimaties van bijna veertig procent (OR 0.607, 95% CI 0.393-0.937). In de andere artikelen van het proefschrift wordt stilgestaan bij de awareness van het zorgverlenend personeel rondom tijdige herkenning van vitaal bedreigde patiënten en daarnaast bij de mate waarin het systeem geïmplementeerd is.

Naar aanleiding van de publicaties en specifiek de resultaten van de COMET-studie, kan de discussie binnen de wetenschappelijke wereld maar ook op maatschappelijk vlak worden ‘heropend’. Het niet-verplichte karakter alsmede de wijze van analyse van effectiviteit van het systeem kunnen nu beter worden bediscussieerd

Hoofdstukken
 1. General introduction and outline of the thesis.
 2. Identification of deteriorating patients on general wards; Measurement of vital parameters and potential effectiveness of the Modified Early Warning Score.
 3. How nurses and physicians judge their own quality of care for deteriorating patients on medical wards: Self-assessment of quality of care is suboptimal.
 4. Prognostic models for predicting mortality in elderly ICU patients: A systematic review.
 5. Rapid response systems in The Netherlands.
 6. Measuring adherence among nurses one year after Training in applying the Modified Early Warning Score and Situation- Background-Assessment-Recommendation instruments.
 7. Standardized measurement of the Modified Early Warning Score results in enhanced implementation of a Rapid Response System: a quasi-randomized study.
 8. Cost and Outcome of Medical Emergency Teams (COMET) study. Design and rationale of a Dutch multi-center study.
 9. Nationwide introduction of Medical Emergency Teams in the Netherlands. Analysis of the Cost and Outcome of Medical Emergency Teams (COMET) study.
 10. Epilogue.
 11. Summary in English.
 12. Summary in Dutch.