PC vs VC beademing (2015)

Waar gaat dit artikel over?
In dit artikel worden druk- en volumegestuurde beademing beschreven en met elkaar vergeleken. Er wordt een duidelijke beschrijving gegeven over hoe druk- en volumegestuurde beademing  werken, en hoe dit tot uiting komt in de beademingscurves. Daarnaast is een systematic review gedaan over de vergelijking tussen beide beademingsmodi.

Waarom is dit artikel belangrijk?
Met name het deel waarin de werkingsmechanismen beschreven worden is een must voor iedere intensivist (in opleiding). 

Auteur en tijdschrift
Rittayamai N, et al. Chest 2015