Optimization of chest radiography practice for critically ill patients

Datum promotie 
woensdag, juni 29, 2016
Promovendus 
Martijn Tolsma
Promotor 
Prof. dr. B.J.M. van der Meer
Prof. dr. P.H.J. van der Voort
Naam universiteit 
Tilburg University
Nederlandse samenvatting 

Op intensive care (IC) afdelingen worden op grote schaal röntgenfoto’s van borstkas, hart en longen gemaakt. In bepaalde situaties, maar vaak ook routinematig. Recente studies tonen echter geen meerwaarde aan van het routinematig verrichten van deze röntgenfoto’s als het gaat om belangrijke uitkomsten als mortaliteit, beademingsduur en IC opnameduur. Toch verdwijnt de gewoonte van routinefoto’s slechts moeizaam uit de dagelijkse praktijk.

Martijn Tolsma onderzocht de huidige praktijk op Nederlandse intensive care afdelingen. Naast de diagnostische waarde van röntgenfoto’s voor specifieke patiëntgroepen, keek hij naar het aanvraaggedrag van intensivisten en naar andere mogelijke waardes van de foto’s.

In alle patiëntengroepen bleek een lage diagnostische waarde van röntgenfoto’s voor belangrijke bevindingen, vergelijkbaar met het resultaat van eerdere studies. Maar Tolsma toonde wel aan dat het kritisch stellen van indicaties tot een veilige reductie in het aantal foto’s kan leiden. Niettemin lijkt naast de puur diagnostische waarde ook een belangrijke aanvullende waarde van röntgenfoto’s te zijn voor zaken als medische verslaglegging, follow-up van een bekende aandoening of het nemen van beslissingen als welke patiënten veilig van de intensive care kunnen worden ontslagen.

Tolsma adviseert om met het oog op kostenreductie, werkbelasting en beperking van straling voor de patiënten röntgenfoto’s niet meer strikt routinematig te verrichten, maar lokaal duidelijke afspraken en protocollen te maken met betrekking tot de indicaties. Elke röntgenfoto dient bij voorkeur door een ervaren IC dokter te worden aangevraagd voor een gedocumenteerde reden.

Hoofdstukken

  1. General introduction and aims of the thesis
  2. Signifcant changes in the practice of chest radiography in Dutch intensive care units – a web-based survey
  3. Why intensivists want chest radiographs
  4. The clinical value of routine chest radiographs in the first 24 hours after cardiac surgery
  5. Defining indications for selective chest radiography in the first 24 hours after cardiac surgery
  6. The value of routine chest radiographs after minimally invasive cardiac surgery: an observational cohort study
  7. The relevance of normal chest radiographs in critical care patients
  8. Morning chest radiographs in the intensive care unit: efficacy versus value
  9. Summary and recommendations
  10. Nederlandse samenvatting