Myxedema coma (2007)

Waar gaat dit artikel over?
Review over myxoedeem, een ernstige vorm van hypothyreoïdie. In dit artikel worden alle orgaanspecifieke veranderingen op hypothyreoïdie beschreven. Daarnaast komt de diagnostiek en behandeling aan bod.

Waarom is dit artikel belangrijk?
Ernstige hypothyreoïdie kan soms lastig te herkennen zijn. Inzicht in de uitingen hiervan zijn daarom belangrijk.

Auteur en tijdschrift
Kwaku MP, et al. J Intensive Care Med 2007.