The microvascular endothelial cell in shock

Datum promotie 
woensdag, juni 1, 2011
Promovendus 
Matijs van Meurs
Promotor 
Prof. dr. G. Molema, UMCG, Groningen
Prof. dr. J. G. Zijlstra, UMCG, Groningen
Prof. dr. L. P. H. J. Aarts, LUMC Medical Center, Leiden
Naam universiteit 
Rijksuniversiteit Groningen
Nederlandse samenvatting 

Op intensive care’s worden patiënten behandeld die zonder inzet van intensieve zorg, waarschijnlijk op korte termijn zouden overlijden. Therapie op de intensive care (IC) is erop gericht snel een diagnose te stellen terwijl ondertussen behandeling van herstelbare oorzaken en gevolgen van kritische ziekte wordt ingezet. Een belangrijk syndroom waar veel IC- patiënten mee te maken hebben is multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Vaak wordt MODS voorafgegaan door een periode van shock. Een groot probleem in de behandeling van multi orgaan falen is dat we het onderliggende ziekmakende mechanisme niet goed begrijpen. De interesse in dit proefschrift ging heel specifiek uit naar de endotheelcellen van de capillairen en postcapilliare venules in shock omdat daar ontstekingscellen uittreden en vaatwandlekkage optreedt. Het grootste deel van het onderzoek is uitgevoerd in muizenmodellen met deels een validatie van waarnemingen in bloed van patiënten. Alle studies werden verricht vanuit de veronderstelling dat succesvolle behandeling van MODS gericht op microvasculaire endotheelcellen begint bij het begrijpen van het gedrag van deze endotheelcellen op hun eigen plek in het lichaam.

In dit proefschrift beschreven experimenten tonen aan dat microvasculaire endotheelcellen hun gedrag sterk veranderen onder invloed van verschillende soorten shock en MODS. Deze veranderingen zijn orgaan- en vaatbed specifiek. Ook het Angiopoietine/Tie2 systeem is gestoord in shock, maar er is nog onvoldoende kennis over de consequenties hiervan om te pleiten voor het beïnvloeden van dit systeem met als doel MODS te verminderen en patiëntuitkomsten te verbeteren. In de discussie van dit proefschrift (hoofdstuk 8) wordt een aantal voorstellen gedaan die er toe zouden kunnen leiden dat we het Angiopoietine/Tie2 systeem beter leren begrijpen. Interventie studies ter vermindering van MODS gericht op dit systeem kunnen in de toekomst hopelijk leiden tot verbeteren van de conditie van kritisch zieke patiënten

Hoofdstukken

1. General introduction and aims of thesis.
2. Early organ-specific endothelial activation during hemorrhagic shock and resuscitation.
3. Hemorrhagic shock induced pro-inflammatory endothelial cell activation in lung and kidney in mice is not influenced by mechanical ventilation and is not hypoxia mediated.
4. Adiponectin deficiency accentuates sepsis morbidity and mortality associated with endothelial dysfunction.
5. Bench-to-bedside review: Angiopoietin signaling in critical illness - a future target?
6. Shock induced stress induces loss of microvascular endothelial Tie2 in the kidney which is not associated with reduced glomerular barrier function.
7. Time course of Angiopoietin-2 release during experimental human endotoxemia and sepsis.
8. Summary & Future perspectives.
Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock.

.