Microcirculatory dysfunction in critically ill patients

Datum promotie 
woensdag, oktober 22, 2014
Promovendus 
Namkje Anna Rigtje Vellinga
Promotor 
prof. dr. ir. C. Ince
Copromotor 
dr. E.C. Boerma
Naam universiteit 
Universiteit van Amsterdam
Nederlandse samenvatting 

De microcirculatie speelt een sleutelrol bij zuurstofafgifte in het weefsel. Gedurende de laatste 10 jaar hebben verschillende studies dysfunctie van de microcirculatie onderzocht bij kritisch zieke patiënten. Belangrijkste bevindingen zijn een afwezige prognoistiesche waarde van microcirculatoire veranderingen en de afwezigheid van een duidelijke verband tussen microcirculatie dysfunctie en (macrocirculatoire) hemodynamische parameters. Deze studies waren echter hoofdzakelijk gedaan bij subgroepen met hoge mortaliteit, zoals cardiogene en septische shock.

Het hoofdonderzoek dat in dit proefschrift is beschreven, is de 'Microcirculatory Shock Occurrence in Acute Ill Patients' studie, een 36-center internationaal onderzoek naar de prevalentie van microcirculatoire veranderingen in bij patiënten op de intensive care. Microcirculatie dysfunctie was niet alleen geassocieerd met (relatieve) hyperlactatemia, maar gaf ook een verhoogde "in Hospital mortality" bij patiënten met een tachycardie. Hiermee wordt het huidige scherpe contrast tussen microcirculatie en macrocirculatie in twijfel getrokken. Daarnaast bleek een posthoc analyse bij septische patiënten dat een verhoogde centrale veneuze druk geassocieerd is met een verminderde microvasculaire flow. Ten slotte wordt een proefstudie naar het effect van de ketanserine op de microcirculatie beschreven.

Concluderend, geven de studies in dit proefschrift meer inzicht in de prevalentie en betekenis van microcirculatie dysfunctie in een intensieve-care populatie. Voor een microcirculatie gerichte resuscitatiestrategie is verder onderzoek nodig.

Hoofdstukken

  1. Introduction and outline of the thesis
  2. Microvascular dysfunction in the surgical patient
  3. Study design of the ‘Microcirculatory Shock Occurrence in Acutely ill Patients (microSOAP)’: an international multicenter observational stud of sublingual microcirculatory alterations in intensive care patients
  4. International stud on Microcirculatory Shock Occurrence in Acutely ill Patients (microSOAP): main results. Supplemental content
  5. Mildly elevated lactate levels are associated with microcirculatory abnormalities, organ dysfunction and increased mortality a microSOAP substudy
  6. Elevated central venous pressure is associated with impairment of microcirculatory blood flow in sepsis:a hypothesis generating post hoc analysis
  7. Effects of ketanserin on microcirculatory alterations in severe sepsis and septic shock: an open label pilot stud
  8. Future perspectives
  9. Summary/samenvatting