Iron and innate immunity

Datum promotie 
maandag, oktober 17, 2016
Promovendus 
Lucas T van Eijk
Promotor 
Prof. dr. P. Pickkers
Prof. dr. D.W. Swinkels
Copromotor 
Dr. M. Kox
Naam universiteit 
Radboud Universiteit Nijmegen
Nederlandse samenvatting 
Anemie, is een van de grote gezondheidproblemen in de wereld. Naast bloedverlies, kan anemie ook veroorzaakt worden door systemische inflammatie, wat leidt tot grote verstoringen van de ijzer-homeostase en uiteindelijk tot anemie. Echter, de vraag is of dit ziekteproces farmacologisch beïnvloed kan worden, en ook of een dergelijke interventie van invloed zou kunnen zijn op de onderliggende systemische inflammatie.
We hebben geen bewijs gevonden voor een effect van ijzertoediening en van ijzer-chelatie op de aangeboren immuun response in mensen. Bovendien heeft hepcidine – de belangrijkste regulator van ijzer homeostase – in fysiogische concentraties, geen relevant effect op de aangeboren immuniteit. Verder is hepcidine inderdaad geassocieerd met het ontwikkelen van anemie en de hoeveelheid bloed transfusies  in septische patienten. Tot slot vonden we dat het effect van hepcidine inderdaad farmacologisch beinvloed kan worden tijdens acute systemische inflammatie.
Voor deze onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van model van humane experimentele endotoxinemie. Hoewel dit model diverse beperkingen heeft, biedt het een waardevolle tussenstap tussen bevinden uit dierexperimenteel onderzoek en studies bij patiënten. 
 
Hoofdstukken
 1. General introduction  
 2. Review on iron, immunity and intensive care
 3. The effect of iron loading and iron chelation on the innate immune response and subclinical organ injury during human endotoxemia: a randomized trial
 4. Hepcidin-25 does not modulate the innate immune response
 5. Inflammation-induced hepcidin-25 is associated with the development of anemia in septic patients: an observational study
 6. The effects of the anti-hepcidin Spiegelmer NOX-H94 on inflammation-induced anemia in cynomolgus monkeys
 7. a. Effect of the anti-hepcidin Spiegelmer® lexaptepid on inflammation-induced decrease in serum iron in humans
  b. Hepcidin as a target of therapy in the treatment of anemia after trauma
 8. Hypoxia does not modulate inflammation-induced changes in hepcidin and serum iron during experimental human endotoxemia
 9. Inflammation-associated changes in lipid composition and the organization of the erythrocyte membrane
 10. Turkish blonde turns brunette after treatment of anemia
 11. Severe vagal response after endotoxin administration in man
 12. Iso-osmolar prehydration shifts the cytokine response towards a more anti-inflammatory balance in human endotoxemia
 13. Body mass index is not associated with cytokine induction during experimental human endotoxemia
 14. a. Gender differences in the innate immune response and vascular reactivity following the administration of endotoxin to human volunteer
  b. Gender-specific differences in outcome after trauma may be explained by differences in immunity
 15. Microvascular permeability during experimental human endotoxemia: an open intervention study
 16. Plasma obtained during human endotoxemia increases endothelial albumin permeability in vitro
 17. Inflammation-induced increases in plasma endocan levels are associated with endothelial dysfunction in humans in vivo
 18. Systemic inflammation decreases pain threshold in humans in vivo
 19. Summary
 20. Nederlandse samenvatting