Interhospital transport of the critically ill patient

Datum promotie 
woensdag, november 5, 2014
Promovendus 
Joep Michiel Droogh
Promotor 
Prof dr J.G. Zijlstra
Copromotor 
Dr. J.J.M. Ligtenberg
Naam universiteit 
Rijksuniversiteit Groningen
Nederlandse samenvatting 

Intensive care patiënten worden al tientallen jaren vervoerd. Aanvankelijk met name om gebruik te kunnen maken van behandelmogelijkheden of bepaalde diagnostiek die niet beschikbaar is in het huidige ziekenhuis, maar wel in een ander ziekenhuis. Tegenwoordig vindt ook veel transport plaats vanwege plaatsgebrek op de intensive care (IC) in het ziekenhuis waar de patient zich bevindt. Om dan toch IC zorg te kunnen krijgen kan een patient worden overgeplaatst.

Een van de belangrijkste vragen over deze transporten is altijd geweest hoe het behandelniveau van een kritische zieke patient tijdens transport op peil gehouden kan worden. Namelijk, een kritisch zieke patient die zowel voor als na transport een IC behandeling behoeft, heeft deze ook nodig tijdens het transport. Deze logische constatering werd een halve eeuw geleden al gedaan, echter tot voor enkele jaren geleden was een en ander nog steeds niet goed geregeld in Nederland.
In 2007 heeft de overheid daarom ingegrepen en is een landelijk dekkend netwerk van 7 Mobiele Intensive Care Unit (MICU) centra opgericht. Dit zijn speciaal, voor transport van IC patiënten, toegeruste ambulances met begeleiding van een IC dokter en IC verpleegkundige. Het MICU centrum Groningen rijdt vanaf maart 2009.
Dit proefschrift gaat over de verschillende aspecten van het MICU transport. Het beoogt antwoord te geven op de volgende vragen:
 • Klopt het dat een goed voorbereid, getraind transport team met de juiste uitrusting, de 

 • kritisch zieke patiënt beter vervoert met minder incidenten? 

 • Wat voor soort incidenten treden op tijdens het transport van IC patiënten? 

 • Hoe moet een transport team getraind worden? 

 • Wat is de regionale impact van een MICU? 
Zijn er specifieke transport gerelateerde kwesties die van belang zijn?

Hoofdstukken

 1. General Introduction
 2. Transferring the critically ill patient, are we there yet?
 3. Quality of interhospital transport of the critically ill: impact of a Mobile Intensive Care Unit with a specialized retrieval team
 4. Interhospital transport of critically ill patients; expect surprises
 5. Simulator-Based Crew Resource Management Training for Interhospital Transfer of Critically Ill Patients by a Mobile ICU
 6. Regional impact of a Mobile Intensive Care Unit, an observational study
 7. Arterial blood pressure changes induced by acceleration during Mobile Intensive Care Unit patient transport are not patient related
 8. Summary and future perspectives
 9. Nederlandse samenvatting