Human factors and team performance

Datum promotie 
woensdag, mei 3, 2017
Promovendus 
M.H.T.M. Haerkens
Promotor 
Prof. dr. J.G. van der Hoeven
Prof. dr. P.Pickkers
Copromotor 
Dr. M.Kox
Naam universiteit 
Radboud universiteit Nijmegen
Nederlandse samenvatting 

Ondanks modern uitrusting, toenemende nadruk op patiëntveiligheid en uitstekende trainingsfaciliteiten mond medische zorg vaak uit in onopzettelijke schade voor de patiënt. Human factors (HF) spelen hierbij een kernrol, vooral op hoogrisico afdelingen. Een degelijk veiligheidsklimaat wordt als essentieel beschouwd. In dit proefschrift focust op de HF team performance in de medische zorg. In het eerste deel wordt een overzicht van de huidige literatuur gegeven. Daarnaast wordt een crew resource management (CRM) programma met 3 fasen van implementatie beschreven. Een open source veiligheidsklimaatbeoordelingsinstrument (Safety Attitudes Questionnaire-NL) werd gevalideerd en een luchtvaart gebaseerd HF  team concept (CRM) wordt toegepast in de klinische setting.  Vervolgens wordt CRM geïmplementeerd op verschillende afdelingen en het effect op patiëntveiligheid geëvalueerd.

Een studie naar de impact van een CRM-interventie in een level 3 ICU geeft een associatie van CRM met een vermindering van ernstige complicaties en lagere sterfte. Ook wordt het veiligheidsklimaat verbeterd. CRM-implementatie in de traumakamer van een level traumacentrum was geassocieerd met een verbeterd veiligheidsklimaat, hoewel de tijd die door traumapatiënten in de ED werd besteed, toeneemt. Invoering van CRM 17 hoog risico afdelingen is eveneens geassocieerd met een verbeterd veiligheidsklimaat. Factoren die de implementatie van CRM op een afdeling tot een succes kunnen maken, potentiele barrières en verbeterpunten worden geanalyseerd. Het laatste deel van het proefschrift beschrijft de uitdaging om de HF-principes volledig in te integreren in de dagelijkse medische zorg.

Hoofdstukken

  1. Introduction
  2. Measuring safety climate
  3. Intervention in safety climate: Crew Resource management
  4. Impact op CRM in the Intensive Care Unit
  5. Impact op CRM in the Trauma Room
  6. Implementation experiences and challenges
  7. Summary & future perspectives