The effects of selective decontamination in Dutch Intensive Care Units

Datum promotie 
donderdag, oktober 17, 2013
Promovendus 
Evelien Oostdijk
Promotor 
prof.dr. M.J.M. Bonten
prof.dr. J. Kesecioglu
Naam universiteit 
Universiteit Utrecht
Nederlandse samenvatting 

Infecties zijn een belangrijke complicatie in de behandeling van IC patiënten en zijn geassocieerd met verhoogde mortaliteit, morbiditeit en verhoogde kosten. Selective Decontamination of the Digestive Tract (SDD) en Selective Oropharyngeal Decontamination (SOD) zijn effectieve methoden om de incidentie van OCU-acquired infecties te verminderen. SDD bestaat uit een mondpasta en suspensie van tobramycine, colistine en amfoterine-B die elke zes uur worden toegediend vanaf moment van opname op de IC tot aan ontslag van de ICU. Daarnaast krijgen SDD-patiënten systemische antibiotica, meestal een derde generatie cefalosporine, gedurende de eerste vier dagen in de ICU.

Eerdere studies laten zien dan SDD en SOD de ICU mortaliteit significant verminderen. Controverse bestaat er echter nog over de keuze tussen SOD en SDD. In dit proefschrift wordt een gerandomiseerde multicenter trial in 16 Nederlandse ICU’s beschreven waarin de effecten van SDD en SOD op klinische uitkomst en antibiotische resistentie worden bestudeerd. In deze vergelijking tussen SOD (12 maanden) en SDD (12 maanden) werden bijna 12.000 patiënten geïncludeerd. Met betrekking tot hun effect op de mortaliteit laat dit onderzoek geen significant verschil zien tussen SOD en SDD (dag 28, ICU- en ziekenhuissterfte), noch voor verblijfsduur. Toch was de incidentie van bacteriemie significant lager tijdens SDD in vergelijking met SOD

Hoofdstukken

 1. General introduction.
 2. Recent trends in antibiotic resistance in European ICUs.
 3. Selective decontamination in European intensive care patients.
 4. The effects of decontamination of the oropharynx and intestinal tract on antibiotic resistance in Dutch Intensive Care Units.
 5. Ecological effects of selective decontamination on resistant gram- negative bacterial colonization.
 6. Colistin resistance in gram-negative bacteria during prophylactic topical colistin use in intensive care units.
 7. Modelling antibiotic resistance of Gram-negative bacteria during Selective Digestive tract Decontamination in Intensive Care Units.
 8. Selective decontamination of the oropharynx and the digestive tract and antimicrobial resistance: a 4-year ecological study in 38 intensive care units in the Netherlands.
 9. Decontamination of cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae during selective digestive tract decontamination in intensive care units.
 10. The role of intestinal colonization with gram-negative bacteria as a source for intensive care unit-acquired bacteremia.
 11. Effects of Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients on one-year survival.
 12. Selective Decontamination of the Digestive Tract and Selective Oropharyngeal Decontamination in ICU patients: a cost-effectiveness analysis
 13. General discussion.
 14. Nederlandse samenvatting.