Effective use of quality indicators in intensive care

Datum promotie 
vrijdag, december 7, 2012
Promovendus 
Maartje L.G. de Vos
Promotor 
Prof. dr. G.P. Westert
Copromotor 
Dr. W.C. Graafmans
Dr. P.H.J. van der Voort
Naam universiteit 
Tilburg University
Nederlandse samenvatting 

Kwaliteit en veiligheid en de hierbij horende indicatoren worden steeds belangrijker in de medische zorg. Onduidelijk is echter of de tot nu toe ontwikkelde indicatoren ook echt bijdragen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het voornaamste doel van dit proefschrift is om het gebruik van indicatoren in de intensive care te onderzoeken. Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit de ontwikkeling van een set indicatoren voor de IC en de ontwikkeling van een nieuwe, feedbackstrategie, gebaseerd op indicatoren. Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de implementatie van de feedbackstrategie en het effect ervan op de kwaliteit van IC zorg.

De volgende specifieke onderzoeksdoelen werden geformuleerd:

 1. Het identificeren van een set kwaliteitsindicatoren die de kwaliteit van de IC zorg meet en die bestaat uit structuur-, proces- en uitkomstindicatoren.
 2. Het vaststellen en ontwikkelen van een interventie die zorgprofessionals onder- steunt bij het effectief gebruiken van kwaliteitsindicatoren met een speciale focus op feedback in de intensive care.
 3. Het evalueren van de effectiviteit van de ontwikkelde feedbackinterventie op de kwaliteit van IC zorg.

De algemene conclusie van het proefschrift is dat het gebruik van kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van IC zorg te verbeteren, veel complexer is dan op het eerste gezicht wordt verondersteld. Vooral organisatorische barrières en de wijze waarop feedback van indicatoren werd verstrekt, belemmerden het verbeterproces. Om indicatoren succesvol te implementeren, is het belangrijk om tijd, mankracht en een registratie ter beschikking te hebben en om feedback met stafeden te delen. Daarnaast zijn casemix correcties, zinvolle benchmarks en extra tools nodig zodat feedback van de indicatoren in effectieve acties vertaald kan worden.

Hoofdstukken

 1. General introduction and study outline  
 2. Quality measurement at intensive care units: which indicators should we use?
 3. Using quality indicators to improve hospital care: a review of the literature
 4. Implementing quality indicators in intensive care units: exploring barriers to and facilitators of behaviour change
 5. Evaluating the effectiveness of a tailored multifaceted performance feedback intervention to improve the quality of care: protocol for a cluster randomized trial in intensive care
 6. Effect of a multifaceted active performance feedback strategy on length of stay compared to benchmark reports alone: a cluster randomized trial in intensive care
 7. Effect of a tailored multifaceted intervention on organizational process indicators in the intensive care: a cluster randomized trial
 8. Process evaluation of a tailored multifaceted feedback program to improve the quality of intensive care by using quality indicators
 9. General Discussion
 10. Summary