Diaphragm dysfunction in critically ill patients

Datum promotie 
donderdag, juni 22, 2017
Promovendus 
Jonne Doorduin
Promotor 
Prof. dr. J.G. van der Hoeven
Prof. dr. L.M.A. Heunks
Copromotor 
Dr. H.W.H. van Hees
Naam universiteit 
Radboudumc
Er bestaat toenemend bewijs verzameld dat diafragmadisfunctie zich frequent voordoet bij kritisch zieke patiënten. Dit draagt bij aan langdurige mechanische beademing. Echter, monitoring van diafragmafunctie tijdens mechanische beademing en tijdens het ontwennen van de beademing heeft weinig aandacht gekregen. Meestal wordt de functie van het diafragma bij kritisch zieke patiënten in zijn geheel niet gemonitord door artsen. Tevens zijn er beperkte interventies beschikbaar die zich specifiek richten op het diafragma. In dit proefschrift zijn ten eerste technieken onderzocht waarmee diafragmafunctie kan worden gemonitord en ten tweede zijn preventieve en therapeutische interventies onderzocht om diafragmafunctie te optimaliseren.

 

Hoofdstukken

 1. Introduction and outline of the thesis
 2. Monitoring of the respiratory muscles in the critically ill
 3. The differential diagnosis for failure to wean from mechanical ventilation
 4. Inspiratory and expiratory muscle effort during successful and failed weaning from mechanical ventilation
 5. Functional assessment of the diaphragm by ultrasonic deformation imaging during inspiratory loading
 6. Automated patient-ventilator interaction analysis during non-invasive NAVA and pressure support ventilation in patients with COPD
 7. Assisted ventilation in patients with acute respiratory distress syndrome: lung-distending pressure and patient- ventilator interaction
 8. Partial neuromuscular blocking during partial ventilator support in sedated patients with high tidal volumes
 9. The calcium sensitizer levosimendan improves human diaphragm function
 10. Effects of experimental human endotoxemia on diaphragm function
 11. Summary, general discussion and future perspectives 
 12. Nederlandse samenvatting, algehele discussie en toekomstperspectieven