Delirium in critically ill patients diagnosis and treatment

Datum promotie 
donderdag, juni 30, 2011
Promovendus 
Maarten Menno Jeroen van Eijk
Promotor 
Prof.dr. J. Kesecioglu
Copromotor 
Dr. A.J.C. Slooter
Naam universiteit 
Universiteit Utrecht
Nederlandse samenvatting 
In het eerste onderdeel van dit proefschrift wordt een introductie gegeven over delirium in het algemeen en bij ernstig zieke patiënten in het bijzonder. Delirium wordt gekenmerkt door een veranderd bewustzijn, concentratieproblemen en incoherente gedachten. Delirium is het gevolg van ziekte, pijn of bepaalde medicijnen. Patiënten opgenomen op de Intensive Care (IC) zijn ernstig ziek, hebben vaak veel pijn en gebruiken veel medicijnen en hebben daarmee een verhoogde kans op het ontwikkelen van delirium. In deel twee van dit proefschrift worden verschillende detectie methoden van delirium op de IC besproken. In het derde deel van dit proefschrift is onderzocht of verpleegomgeving van invloed is op het vóórkomen van delirium. In het UMCU deed zich een unieke kans voor om twee verschillende verpleegomgevingen met elkaar te vergelijken. Begin 2010 is een geheel nieuw Intensive Care Centrum in gebruik genomen. Waar patiënten in de oude situatie op een zaal met meerdere patiënten verbleven, hebben alle patiënten in de nieuwe situatie een eigen eenpersoonskamer. Daarnaast is de nieuwbouw zo ontworpen dat patiënten optimale privacy en rust hebben.
Het vierde deel beschrijft de behandeling van delirium met de cholinesterase remmer rivastigmine. De onderzoekers hebben een dubbel-blinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde trial opgezet en uitgevoerd waarbij delirante IC patiënten de standaard behandeling voor delirium plus rivastigmine of placebo kregen toegediend. Na inclusie van 104 deelnemers bleek er bij een interim analyse door de onafhankelijke veiligheidscommissie een hogere mortaliteit in de interventie groep te zijn in vergelijking met de placebo groep. en werd de studie gestaakt. In het laatste deel van dit proefschrift geeft de auteur zijn visie op de inhoud van het proefschrift.
 
Hoofdstukken 

INTRODUCTION

 1. General introduction  
 2. Outline of the thesis
 3. Delirium in critically ill patients

SCREENING FOR DELIRIUM IN CRITICALLY ILL PATIENTS

 1. Screening for delirium in the Netherlands
 2. Methods of delirium screening in the Intensive Care Unit
 3. Delirium screening in daily practice
 4. Effect of delirium screening in critically ill patients

ENVIRONMENT AND DELIRIUM IN THE INTENSIVE CARE UNIT

 1. Sleep in the Intensive Care Unit
 2. Delirium in two different ICU environments

TREATMENT OF DELIRIUM IN CRITICALLY ILL PATIENTS

 1. Rivastigmine for delirium in critically ill patients

DISCUSSION

 1. General discussion

DUTCH SUMMARY

 1. Nederlandse samenvatting