Delirium (2012)

Waar gaat dit artikel over?
In dit artikel worden de pathofysiologie, de subtypen, de diagnostische tools, preventie mogelijkheden en behandelstrategieën beschreven voor delier in IC-patiënten. 

Waarom is dit artikel belangrijk?
Delier komt zo vaak voor bij intensive care patiënten dat grondige kennis over dit onderwerp essentieel is voor de dagelijkse behandeling.

Auteurs en tijdschrift
I. Zaal en A. Slooter. Drugs 2012.