Critical illness in pregnancy: part ii (2015)

Waar gaat dit artikel over?
Deel 2 van een serie over kritisch zieke zwangeren. Dit deel bespreekt de synptomatologie en behandeling van zwangeren met ARDS, zwangerschaps-gerelateerde infecties, trombo-embolische processen, etc etc, maar ook bijvoorbeeld  de cardiovasculaire effecten bij zwangeren met aangeboren hartafwijkingen.

Waarom is dit artikel belangrijk?
Het is een heel overzichtelijk stuk niet alleen over de ziektebeelden, maar vooral ook over de zwangerschapsspecifieke behandeling. Iets waar we over het algemeen van minder ervaring imee hebben.

Auteurs en tijdschrift
Guntupa KK, et al. Chest 2015.