Critical illness in pregnancy: part i (2015)

Waar gaat dit artikel over?
Deel 1 van een serie over kritisch zieke zwangeren. Dit deel bespreekt algemene adviezen over de benadering van een zieke zwangere en de meest voorkomende zwangerschaps-gerelateerde aandoeningen die tot een IC opname kunnen leiden.  

Waarom is dit artikel belangrijk?
Het is een overzicht over ziektebeelden die de intensivist hoort te (her)kennen maar over het algemeen weinig ziet: o.a. HELLP, ersntige preeclampsie, vruchtwaterembolie, TTP en bloedingsproblematiek.

Auteurs en tijdschrift
Gutapati KK, et al. Chest 2015.