Coagulopathy and plasma transfusion in critically ill patients

Datum promotie 
donderdag, september 4, 2014
Promovendus 
Marcella Müller
Promotor 
Prof. dr. M.B. Vroom
Copromotor 
Dr. N.P. Juffermans
Naam universiteit 
Universiteit van Amsterdam
Nederlandse samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft de waarde van visco-elastische tests (TEG/ROTEM), bij de beoordeling stollingsstatus van meerdere populaties kritisch zieke patiënten. Bij deze patiënten worden de effecten “fresh frozen plasma (FFP)” onderzocht. Het effect van profylactisch toedienen van “fresh frozen plasma (FFP)” wordt nader onderzocht. Tevens werden de  effecten van FFP op verschillende stollingstesten onderzocht. Hierbij werd gekeken naar het vookomen van van bloedingen en longschade na het toedienen van een FFP. 

In het laatste deel van dit proefschrift wordt de pathofysiologie van “transfusion related lung injury (TRALI)” nader uitgewerkt. Aan de hand van de pathofysiologie worden twee mogelijke  therapeutische strategieën voor een antilichaam gemedieerde TRALI beschreven. Deze strategieën werden in een muizenmodel van antilichaam getest. Ten slotte is een systematische review en meta-analyse gedaan naar het effect van "laag risico plasmadonor strategieën" op het voorkomen van TRALI.

Hoofdstukken

 1. General introduc on and outline of this thesis
 2. The utility of thromboelastometry (ROTEM) or thromboelastography (TEG) in non-bleeding ICU patients
 3. Utility of thromboelastography and/or thromboelastometry in adults with sepsis: a systematic review
 4. Thromboelastometry and multiple organ failure in trauma patients
 5. Transfusion of fresh-frozen plasma in critically ill patients with a coagulopathy before invasive procedures: a randomized clinical trial
 6. Fresh frozen plasma transfusion fails to alter the hemostatic balance in critically ill patients with a coagulopathy
 7. Correlation of thromboelastometry with conventional hemostatic tests in critically ill patients with a coagulopathy treated with fresh frozen plasma
 8. Effect of transfusion of fresh frozen plasma on parameters of endothelial condition and inflammatory status in non-bleeding critically ill patients
 9. Clinicians’ attitude towards prophylactic transfusion of fresh frozen plasma – an evaluation of a multicenter randomized clinical trial
 10. Risk factors for transfusion-related acute lung injury in ICU patients
 11. Contribution of damage-associated molecular patterns to transfusion-related acute lung injury in cardiac surgery
 12. Transfusion-related acute lung injury: a preventable syndrome?
 13. Prevention of immune-mediated transfusion-related acute lung injury; from bloodbank to patient
 14. Low risk TRALI donor strategies and the impact on the onset of transfusion-related acute lung injury; a meta-analysis
 15. Methylprednisolone fails to attenuate lung injury in a mouse model of transfusion-related acute lung injury
 16. The effect of C1-inhibitor in a murine model of transfusion-related acute lung injury
 17. Summary and general discussion
 18. Dutch summary