Characteristics of critically ill cancer patients in The Netherlands

Datum promotie 
woensdag, juni 26, 2013
Promovendus 
Monique M.E.M. Bos
Promotor 
Prof. Dr. E. de Jonge
Copromotor 
Dr. N.F. de Keizer (Universiteit van Amsterdam)
Naam universiteit 
Ubiversiteit Leiden
Nederlandse samenvatting 

De zorg voor kritisch ziek oncologische patiënten is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Dit geldt niet alleen voor direct postoperatieve zorg, maar ook voor orgaanfunctie vervangende therapie ten gevolge van de toxiciteit van therapie of de tumor zelf. Dit proefschrift beschrijft de epidemiologie en de uitkomsten van critical illness in relatie met kanker en/ of behandeling hiervan. Hoofstukken 2-5 beschrijven het beloop, de karakteristieken en uitkomsten van oncologische patiënten die tijdens hun ziektenbeloop een ICU-opname nodig hebben. Hoofdstukken 6 en 7 focussen op infectieuze complicaties in oncologische patienten.

Hoofdstukken

  1. Introduction
  2. Intensive care admission of cancer patients: a comparative analysis.
  3. Outcomes of cancer patients after unplanned admission to general intensive care units.
  4. Outcomes of intensive care unit admissions after elective cancer surgery.      
  5. Outcome of postoperative intensive care admission after emergency colorectal cancer surgery does not differ from other emergency colorectal surgery.
  6. Bloodstream infections in patients with or without cancer in a large community hospital.
  7. Low Complication rates in the use of port-a-caths in oncology patients.
  8. Summary, General discussion & future perspectives.