Cerebral Hemodynamics in Stroke and Traumatic Brain Injury

Datum promotie 
maandag, januari 21, 2013
Promovendus 
M.J.H. Aries
Promotor 
Prof. dr. H.P.H. Kremer
Prof. dr. J.H.A. De Keyser
Copromotor 
Dr. P.C.A.J. Vroomen
Dr. J.W.J. Elting
Naam universiteit 
Rijksuniversiteit Groningen
Nederlandse samenvatting 

Na een acuut ischemisch CVA worden patiënten opgenomen voor bewaking en behandeling van hemodynamische en respiratoire afwijkingen.  Snelle verticalisatie in de zorg en mobilisatie uit bed zou gunstig kunnen zijn voor het herstel van een CVA. Er bestaan echter aanwijzingen dat verticalisatie de cerebrale bloed flow zou kunnen compromitteren in een kwetsbaar brein. In dit proefschrift vonden ze dat rechtop staande positie de bloeddruk verhoogde. Dit gebeurde voornamelijk in de eerste dag na een beroerte. Opmerkelijk hierbij was dat in de patiënten waarbij de bloeddruk meer dan 20% steeg, de uitkomst na drie maanden beter was.

In een groep van 50 patiënten met een ischemisch CVA werd rechtop zittende positie in meer detail bestudeerd. Ten eerste namen de fysieke handicaps niet toe bij positie veranderingen. Ten tweede bleken continue bloeddruk- en echografie-metingen in de grote cerebrale vaten samen met bijna-infraroodmetingen van de anterieure hersengebieden geen verschillen tussen acute beroertepatiënten en gezonde vrijwilligers. Evenmin werden er aanwijzingen gevonden dat een zittende positie onveilig is bij patiënten met een mild tot matige beroerte in de eerste drie dagen na het event. In een grote studie, waarin een nieuwe mathematische methode werd gebruikt om de cerebrale blood-flow te schatten met een continue ‘pressure inside the skull’ (intracraniale druk) en bloeddruk metingen, werd aangetoond dat intensive monitoring belangrijk is voor patiënten met zwelling en kneuzing in het brein (traumatic brain injury)

Hoofdstukken

 1. Introduction and Outline.
 2. Cerebral vasoregulation: clinical perspectives?
 3. Cerebral autoregulation in stroke: a review of transcranial Doppler studies .
 4. Reproducibility and variability of dynamic cerebral autoregulation during passive cyclic leg raising.
 5. Variations of blood pressure in stroke unit patients may result from alternating body positions.
 6. Intra-arterial blood pressure reading in intensive care unit patients in the lateral position.
 7. Exaggerated postural blood pressure rise is related to a favorable outcome in patients with acute ischemic stroke.
 8. The impact of upright positioning in bed on cerebral blood flow velocity after acute stroke. Implications for safety of early mobilization after stroke.
 9. Near-infrared spectroscopy for the detection of desaturations in vulnerable ischemic brain tissue: a pilot study at the stroke unit bedside.
 10. Continuous monitoring of cerebrovascular reactivity using pulse waveform of intracranial pressure.
 11. Continuous determination of optimal cerebral perfusion pressure in traumatic brain injury.
 12. Summary and Discussion.
 13. Summary in Dutch/ Nederlandse Samenvatting.