Beademing: NAVA (2015)

Neurally adjusted ventilatory assist is een manier van beademen waarbij de inspiratie en expiratie trigger worden bepaald door contractie het diafragma in plaats van de flow in het beademingssysteem. Hierdoor is een betere synchronisatie tussen beademingsmachine en patient mogelijk waardoor dyssynchronie wordt beperkt. In deze review worden de resultaten tot nu toe beschreven. Voor een beschrijving van de werking van NAVA kan je terecht op de themapagina waar een link staat naar de e-learning van de fabrikant.