ARDS: RCT verslapping (2010)

Waar gaat dit artikel over?
Randomized controlled trial bij patiënten met ernstig ARDS waarbij het gebruik van neuromusculaire blokkade gedurende 48 uur ten behoeve van beademing werd vergeleken met placebo.

Waarom is dit artikel belangrijk?
In deze studie werd aangetoond dat het gebruik van neuromusculaire blokkade leidt tot minder mortaliteit en een kortere beademingsduur. Het gebruik van verslapping was niet geassocieerd met toename van ICU-acquired weakness.

Auteur en tijdschrift
Papazian L, et al. New Engl J Med 2010.