ARDS: RCT teugvolume/PEEP (1998)

De studie van Amato uit 1995 was de eerste studie die een effect liet zien van beademen met laag teugvolume, PEEP en beperken van de plateaudruk. tot 30 cm H2O Dit was een kleine studie die om bevestiging van de resultaten vroeg. Deze studie liet het vervolg zien op de studie uit 1995. Deze werd studie werd echter vroegtijdig gestaakt vanwege wederom een opvallend mortaliteitsverschil bij interimanalyse. Het is een belangrijke studie geweest die ervoor gezorgd heeft dat meerdere trials naar het effect van teugvolume bij patienten met ARDS werden opgezet. De belangrijkste kritiek op deze studie was namelijk de hoge mortaliteit in de controlegroep en het feit dat relatief veel patienten diagnoses hadden specifiek voor de regio (Brazilie). Daarnaast was het niet duidelijk of het effect kwam door het lage teugvolume of door het hoge PEEP niveau dat werd toegepast. Deze vragen zijn uiteindelijk in latere studies beantwoord.