ARDS: RCT teugvolume/PEEP (1995)

In de eerste dagen waarin beademing nader onderzocht werd had men uit experimentele studies geleerd dat beademing met hoge drukken schadelijk was. Met had tevens geleerd dat PEEP ervoor kon zorgen dat deze schade beperkt bleef. Deze studie is de eerste in een reeks geweest die aantoonde dat bij patienten met ARDS beademing met lage teugvolumes en PEEP zorgde voor een betere overleving. Het is een kleine studie die vroeg om bevestiging van de resultaten. Die zijn uiteindelijk verkregen in een validatiestudie die gepubliceerd werd in de New England Journal of Medicine in 1998, tevens vermeld in onze bibliotheek onder RCT teugvolume/PEEP 1998. De twee studies bevestigde wat eerder alleen in de experimentele setting werd geobserveerd en zijn daarmee zeer belangrijk geweest voor het begrip en het ontstaan van vervolg onderzoeken naar het effect van teugvolume op het ontstaan van ventilator-induced lung injury.