Acid–base and electrolyte disorders (2014)

Waar gaat dit artikel over?

Uitleg over de benadering van zuurbase-stoornissen aan de hand van zowel het 'strong ion' als het 'anion gap' principe.  Met behulp van casuistiek uitleg hoe stoornissen in het zuurbase-evenwicht gelinked zijn aan stoornissen van electrolieten. Tabel met DD van oorzaken van zowel metabole alkalose als acidose.

Waarom is dit artikel belangrijk?

Moeilijke, biochemische materie wordt heel duidelijk uitgelegd en beschreven; en geeft een handreiking hoe je zuurbase-stoornissen kan benaderen.

Auteurs en tijdschrift

Seifter JL. New Engl J Med, 2014