Gepost in: Circulatie

Norepinephrine in septic shock: when and how much?

Waar gaat dit artikel over?
Een goede review over het gebruik van noradrenaline.

Waarom is dit artikel belangrijk?
In dit artikel worden de laatste inzichten beschreven. Snelle toediening van noradrenaline bij septische shock is goed voor het herstel van orgaanperfusie. Vroegtijdig toedienen van noradrenaline, in plaats van wachten of verdere vulling de bloeddruk doet stijgen, is goed voor een aantal redenen: een langere duur van hypotensie is een onafhankelijke risicofactor voor mortaliteit, vroegtijdige toediening van noradrenaline verhoogt de cardiac output, verbetert de microcirculatie en voorkomt overvulling. Recente gegevens laten zien dat een streef MAP van 65 mmHg moet worden nagestreefd en hoger in geval van chronische hypertensie. Indien hypotensie refractair is voor noradrenaline kan vasopressine worden gebruikt.

NVIC-Academy-uitgelicht-vervolg-4

 

Auteur(s):

Olfa Hamzaoui, Thomas W L Scheeren, Jean-Louis Teboul

 

Publicatie:
Curr Opin Crit Care . 2017 Aug;23(4):342-347. doi: 10.1097/MCC.0000000000000418.