Medisch Afdelingshoofd

Primaire tabs

Vacaturenummer 
v18.0294
Functieomschrijving 

Het medisch afdelingshoofd werkt samen met de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur van de RVE EVK/MIC/OC ten behoeve van het algehele functioneren van de medische afdeling en haar verschillende patiëntgroepen binnen de daartoe overeengekomen afspraken en kaders, waarbij de eindverantwoordelijkheid berust bij de directeur-bestuurder. Het medisch afdelingshoofd geeft (in)direct leiding aan alle medewerkers binnen de Intensive Care. In het kader van de nauwe samenwerking met het LZR te Roermond ben je ook eindverantwoordelijk voor het medisch IC beleid aldaar.

Op basis van een inspirerende en duidelijke visie ontwikkel je een meerjarenbeleid voor de Intensive Care hetgeen mede als input dient voor het strategisch beleid binnen de RVE EVK/MIC/OC. In het kader van het meerjarenbeleid IC zal ook invulling gegeven dienen te worden aan de ingeslagen weg wat betreft de Medium Care.

Het medisch afdelingshoofd is een verbindend leider die de linking pin is tussen de duidelijk geprofileerde leerstoel van de afdeling met de activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Daarbij stem je ook af en verbind je met de academiseringspartners in de regio.

Het medisch afdelingshoofd is gedreven de state-of-the-art behandelingen voor de afdeling in te zetten en de afdeling zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten op de kaart te zetten. Daartoe stimuleer je de voortdurende ontwikkeling van het vak Intensivist en werk je nauw samen met de Universiteit Maastricht en andere ketenpartners. Het medisch afdelingshoofd creëert kansen en neemt initiatieven om moderne en doelgerichte behandelmethoden in de markt te zetten, ook wanneer deze andere netwerken binnen of buiten het ziekenhuis vereisen.

Het medisch afdelingshoofd is verantwoordelijk voor patiëntgerichte, doeltreffende en doelmatige geneeskundige behandeling en verzorging van de patiënten van de afdeling. In die hoedanigheid benoem en beoordeel je medisch specialisten en arts-assistenten binnen de financiële en formatieve kaders en richtlijnen voor specialisatie en promotie.

Samen met de medische staf creëert het medisch afdelingshoofd de optimale omstandigheden, waardoor de doelstellingen voor de patiëntenzorg kunnen worden gerealiseerd volgens de geldende normen voor kwaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency.

Het medisch afdelingshoofd heeft uitstekende management skills en ziet erop toe dat het personeelsbeleid resulteert in duurzame inzet, ontwikkeling en coaching van medewerkers waarbij je eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert.

Naast de organisatie van de patiëntenzorg organiseer je dat de opleiding van de fellows voldoet aan de geldende opleidingscriteria. In nauwe samenspraak met de Universiteit Maastricht organiseer je activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en lever je een stevige bijdrage aan wetenschappelijke publicaties met het doel de (behandel-)zorg te verbeteren en ontwikkelingen te concretiseren.

Ingang vacature 
zaterdag, juni 1, 2019
Aantal FTE 
1.00
Aanstelling 
Vast
Uiterlijk reageren op vacature 
maandag, januari 28, 2019
Inlichtingen bij 
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Indienen sollicitatiebrief en cv via 
Wij verzoeken je, vóór 28 januari 2019, digitaal te solliciteren via deze website www.werkenbijmumc.nl door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.
E-mail 
solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
IC/Ziekenhuis 
AZM, Maastricht
Functie 
Chef de clinique
Telefoonnummer 
043-3875977