Intraveneuze toediening vancomycine: continu vs. bolus dosering

Vancomycine wordt op de intensive care frequent gegeven aan patienten met invasieve infectie met coagulase-negatieve stafylococcen en enterococcen. Vancomycine heeft als bekende bijwerking nefrotoxiciteit. Op grond van farmacodynamische en farmacokinetische processen is het aannemelijk dat continue toediening van medicatie effectiever en veiliger is. Continue toediening is bewerkelijk voor een afdeling maar goed uitvoerbaar op een intensive care. Maar worden deze overwegingen ook teruggevonden in de kliniek? Deze maand een systematic review met meta-analyse uit Critical Care Medicine over dit onderwerp. In deze review wordt een duidelijk voordeel aangetoond van continue toediening van vancomycine ten opzichte van toediening in bolus. Frequente spiegelcontrole hoort bij deze strategie om in de juiste therapeutische range te blijven. Doe er je voordeel mee en bespreek op je eigen afdeling de mogelijkheden voor je eigen IC.