Intensivist

Functieomschrijving 

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. (CMS Gelre U.A.) zoekt voor haar vakgroep Intensive Care, locaties Apeldoorn en Zutphen, per direct een nieuwe collega (1,0 fte).

Afdeling
CMS Gelre U.A.
Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. opgericht, een samenwerkingsverband van specialisten werkzaam binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. CMS Gelre U.A. stelt zich ten doel optimale medische zorg te verlenen aan alle patiënten van Gelre ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarnaast wil CMS Gelre een rol nemen in het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en het innoveren van bestaande producten.
CMS Gelre kent 160 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, intensive care geneeskunde, kaakchirurgie, KNO, longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie en urologie.

Vakgroep Intensive Care
De IC zorg in Gelre Ziekenhuizen wordt gecoördineerd door één IC-Gelre vakgroep in één organisatorische zorgeenheid met een erkende formatie van 10,2 fte dedicated intensivisten, 61 fte IC verpleegkundigen en 7,2 fte ic-artsen die optimaal worden ondersteund door de ziekenhuisorganisatie en medische staf.

Gelre ziekenhuizen beschikt sedert april 2008 over een moderne en goed geoutilleerde IC faciliteit met een capaciteit van 12 bedden in locatie Apeldoorn en 2 bedden in locatie Zutphen. Alle bedden beschikken over mogelijkheden voor invasieve, non-invasieve beademing en NAVA. Er is een PDMS geïmplementeerd op beide locaties met integratie van protocollen en beslissings–ondersteunende programmatuur. De afdeling verzorgt alle mogelijke CVVH(D) technieken in Apeldoorn, levert post IC zorg door middel van een consultatief IC-verpleegkundige en er is een IC polikliniek. De IC is erkend als expertisecentrum in het STZ ziekenhuis, werkt met een team arts-assistenten en PA-ers, en is actief betrokken bij veiligheidscampagnes zoals preventie lijnensepsis, spoed-interventie-team en het vroegtijdig herkennen en behandelen van patiënten met sepsis en speelt een actieve rol in de IC regio Oost-Midden.
De vakgroep IC in Gelre is ambitieus en werkt met enthousiasme, gedrevenheid en gedegen vakkennis continu aan verbetering van de medisch inhoudelijke en organisatorische aspecten van IC-zorg. Daarom staat de vakgroep bekend als een innovatieve groep die samen met de verpleegkundigen uitstekende IC-zorg levert, nieuwe ontwikkelingen initieert en implementeert, en veel onderzoek doet in samenwerking met vele onderzoeksgroepen nationaal en internationaal. Kernbegrippen van de afdeling zijn hoge kwaliteit van zorg, infectiepreventie middels selectieve darmdecontaminatie en intensieve samenwerking met de IC-verpleegkundigen. Er wordt in een open en dynamische sfeer gestreefd naar een optimale behandeling.

Functie eisen
Wij zoeken een GIC geregistreerde intensivist, gedreven dokter en goede collega die past in ons team van 10,2 intensivisten en die zich in bovenstaande herkent en samen met ons aan een geoliede IC-organisatie op 2 ziekenhuislocaties willen werken. Ook als je al ervaring elders hebt, of nog in opleiding bent, vragen wij je nadrukkelijk om te reageren om deze uitdaging met ons aan te gaan. Natuurlijk moet je bereid zijn om deel te nemen aan opleidings-,vakgroep-, staf-, en ziekenhuisactiviteiten. Klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn deel van ons dagelijks werk.

Ons aanbod
U treedt in dienst van de CMS Gelre U.A.. Salariëring geschiedt aanvankelijk volgens de AMS schaal (inschaling naar werkervaring en opleiding). De intentie is om, bij gebleken geschiktheid, als lid toe te treden tot de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.. Een assessment kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medisch manager Anke Kröner of met één van de overige leden van de vakgroep, Annemarije Braber, Peter Spronk, Alex Katinakis, Rakesh Birjmohun, Greetje van der Wal, Dwight Oostwoud, Gilliane Mijné of Marnix Kuindersma op telefoonnummer 055-8446666.

Ingang vacature 
vrijdag, oktober 9, 2020
Aantal FTE 
1.00
Uiterlijk reageren op vacature 
dinsdag, oktober 27, 2020
IC/Ziekenhuis 
Gelre Ziekenhuizen
Functie 
Intensivist